master's thesis
Association between nutritional status and level of physical activity of children under school age

Šime Škara (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Odsjek za učitelje
Metadata
TitlePovezanost statusa uhranjenosti i razine tjelesne aktivnosti djece mlađe školske dobi
AuthorŠime Škara
Mentor(s)Donata Vidaković Samaržija (thesis advisor)
Jelena Alić (thesis advisor)
Abstract
U zadnjih nekoliko desetljeća zabilježeno je značajno smanjenje razine tjelesne aktivnosti s istovremenim porastom prekomjerne uhranjenosti i pretilosti kod djece. Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi povezanost statusa uhranjenosti i razine tjelesne aktivnosti te ispitati razlike u antropometrijskim varijablama i razini tjelesne aktivnosti djece mlađe školske dobi. Sudionici istraživanja bili su učenici drugih i četvrtih razreda zadarske osnovne škole Stanovi. Sudjelovanje u istraživanju bilo je anonimno. Učenici su bili upoznati s ciljem istraživanja i samostalno su dali usmeni pristanak za sudjelovanje u istraživanju te su mogli odustati u bilo kojem trenutku. Razina tjelesne aktivnosti procijenjena je uz pomoć hrvatske verzije PAQ–C upitnika, dok je status uhranjenosti procijenjen indeksom tjelesne mase (ITM), koji se izražava kao omjer tjelesne mase izražene u kilogramima i kvadrata vrijednosti tjelesne visine izražene u metrima. Za izračunavanje razlika po spolu u razini tjelesne aktivnosti i pokazateljima stanja uhranjenosti korišten je t-test za nezavisne uzorke, a za utvrđivanje povezanosti između pokazatelja stanja uhranjenosti i razine tjelesne aktivnosti korišten je Spearmanov koeficijent korelacije. Rezultati su pokazali da između dječaka i djevojčica postoji značajna razlika u ukupnoj razini tjelesne aktivnosti te u varijabli koja procjenjuje razinu tjelesne aktivnosti za vrijeme velikog odmora. I u ostalim varijablama PAQ-C upitnika za procjenu razine tjelesne aktivnosti, koje ne pokazuju statistički značajne razlike, učenici također imaju više vrijednosti, što znači da su tjelesno aktivniji. Što se tiče razlika po spolu u antropometrijskim varijablama, djevojčice su u 4. razredu znatno više od dječaka, dok u tjelesnoj masi i indeksu tjelesne mase nema značajnih razlika. Iako rezultati ovog istraživanja nisu potvrdili povezanost statusa uhranjenosti i razine tjelesne aktivnosti, ne treba zanemariti činjenicu da tjelesna aktivnost pozitivno utječe na cjelokupno psihofizičko zdravlje.
Keywordsnutritional status body mass index physical activity level children under school age association
Parallel title (English)Association between nutritional status and level of physical activity of children under school age
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Odsjek za učitelje
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Kinesiology
Kinesiological Education
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePrimary education
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
In the last few decades, there was a significant reduction in physical activity level of children with simultaneous excessive increase of overweight and obesity in childhood. The aim of this thesis was to determine the association between nutritional status and level of physical activity and examine the differences in anthropometric variables and level of physical activity of children under school age. Study participants were second and fourth grade pupils from primary school Stanovi in Zadar. Participation in this research was anonymous. Students were informed about the main aim of the research and they gave a verbal consent and were able to withdraw any time. The level of physical activity was estimated by the croatian version of PAQ-C questionnaire, while the nutritional status was estimated by body mass index (BMI), which is defined as the weight in kilograms divided by the square of the height in meters. The independent sample t-test was used to calculate the differences by gender in physical activity level and nutritional status indicators. Spearman's correlation coefficient was used to determine the relationship between nutritional status and the physical activity level. From the results it can be concluded that there is a significant difference in the overall level of physical activity, and in the variable that estimate the level of physical activity in school during a big break. Also in other variables of PAQ-C questionnaire, which do not show a statistically difference, male students also have more values, which means that they are physically more active. As for differences by gender in the anthropometric variables, fourth grade girls are considerably higher than boys, while in body weight and body mass index there is no significant differences. Although the results of this study did not confirm the association between nutritional status and level of physical activity, one should not ignore the fact that physical activity has a positive effect on the overall psychophysical health.
Parallel keywords (Croatian)status uhranjenosti indeks tjelesne mase razina tjelesne aktivnosti djeca mlađa školska dob povezanost
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:032812
CommitterGorica Lovrić