undergraduate thesis
Ethical Standards of Business Negotiations with reference to Game Theory

Ivana Milić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za ekonomiju
Metadata
TitleEtički standardi poslovnog pregovaranja s osvrtom na teoriju igara
AuthorIvana Milić
Mentor(s)Anita Peša (thesis advisor)
Abstract
U radu su istraženi razni načini poslovnog pregovaranja, etičnosti poslovanja te ima li sve to kakvog utjecaja na teoriju igara. Zbog izrazito snažne konkurencije, poslovni subjekti su ponekad primorani ići korak dalje, do granica etičnog ponašanja. Kako bi uspjeli povećati svoju konkurentsku prednost često se moraju okretati raznim taktikama koje možda i prelaze te granice, te sami počinju vjerovati kako je to što rade zapravo moralno. Kako poduzeća žele povećati svoje prihode i osvojiti što veći dio tržišta u nekim situacijama im je bitno surađivati s konkurencijom. Kod bilo koje vrste pregovaranja sve strane bi trebale raspolagati s istim informacijama, međutim to se rijetko događa iako bi u nekim slučajevima došlo do boljih rezultata za sve strane. Osim problema u odlučivanju i postizanja dogovora koje donose nepotpune informacije, tu je i problem različitih kultura. Kod različitih kultura dolazi do nesporazuma u pregovaranju zbog nedovoljnog poznavanja jezika, uvjerenja te vrijednosti različitih poslovnih subjekata, zbog čega ona strana koja je dobro pripremljena i zna sve te razlike dolazi do prednosti u pregovaranju, te ostvaruje sve svoje zacrtane ciljeve. Zbog svega toga se i razvija teorija igara kako bi se na što (ne)pošteniji način došlo do što većeg komada kolača.
KeywordsBusiness negotiation Business Ethics Game theory Competition Cooperation Tactic Information Culture
Parallel title (English)Ethical Standards of Business Negotiations with reference to Game Theory
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za ekonomiju
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
The paper explores various ways of business negotiation, business ethics, and whether all of that has impact on the game theory. Because of the extremely strong competition, business subjects are sometimes forced to go a step further, to the limits of ethical behavior. If they want to manage to increase their competitive advantage they often have to turn to various tactics that might exceed this limits, and starting to believe that what they do in fact is morally. Because companies want to increase their income and get as much of the marketplace as they can, in some situations it is important to cooperate with their competition. In any kind of negotiations all parties should have acces of the same information, but it rarely happens even though in some cases there would be a better result for all parties. In addition to problems in decision making and reaching an agreement that returns incomplete information, there is also the problem of different cultures. In different cultures, there is a misunderstanding in the negotiations due to insufficient knowledge of languages, beliefs and values of the different business subjects, which is why the party who is well prepared and knows all of this difference comes to advantages in bargaining, and achieves all its stated objectives. For all of these reasons there is game theory so they could on (not)honest way get as many pieces of the pie as they can.
Parallel keywords (Croatian)poslovno pregovaranje etičnost poslovanja teorija igara konkurencija kooperacija taktika informacija kultura
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:520700
CommitterGorica Lovrić