master's thesis
Analysis of Telecommunications Market in Republic of Croatia

Danijela Kovačević (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za ekonomiju
Metadata
TitleAnaliza tržišta telekomunikacijskih usluga u RH
AuthorDanijela Kovačević
Mentor(s)Aleksandra Krajnović (thesis advisor)
Abstract
Struktura tržišta telekomunikacijskih usluga je izuzetno važan čimbenik razvoja svake zemlje. Naime, što vlada veći stupanj konkurencije na spomenutom tržištu, cijene usluga su povoljnije, a samim time i pristupačnije širem sloju građana. Posljedica veće i povoljnije dostupnosti telekomunikacijskih usluga je veća dostupnost informacija za sve građane. Tržište telekomunikacija bilježi izuzetan napredak posljednjih godina što omogućuje globalni prijenos informacija te je uvelike reduciralo troškove poslovanja brojnih poduzeća. Razvijena telekomunikacijska industrija jedna je od najvećih i najbrže rastućih industrija posljednjih godina. Zahvaljujući telekomunikacijama, uporaba informacija u trgovanju, kao i trgovanje informacijama, postalo je paradigmom nove ekonomije. Općenito, može se reći kako se struktura tržišta kreće od monopola koji je relativno dugo vladao u Hrvatskoj te se liberalizacijom pretvara u oligopolno tržište, a potom i u tržište monopolističke konkurencije. Industrija pokretne mreže ima karakteristike prirodnog monopola jer ograničen broj poduzeća može ostati u tržišnoj ravnoteži bez obzira na veliĉinu tržišta. U svjetskim razmjerima postoji višedimenzionalni problem "digitalnog jaza" između bogatih i siromašnih.
Keywordstelecommunication market liberalization of the telecommunications market oligopoly regulatory frame mobile telecommunication network fixed telecommunication network telecommunications services
Parallel title (English)Analysis of Telecommunications Market in Republic of Croatia
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za ekonomiju
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-05
Parallel abstract (English)
The structure of the telecommunications market is an extremely important factor in the development of each country. Specifically, the government is increasing the degree of competition in this market, the prices of services are cheaper, and therefore more accessible to a wider layer of the population. The consequence of greater and cheaper access to telecommunications services is greater accessibility to information for all citizens. The telecommunication market recorded a remarkable progress in recent years, allowing global transfer of information and greatly reduce operating costs for many companies. Developed telecommunications industry is one of the largest and fastest growing industries in recent years. Thanks to telecommunications, the use of information in the trading of information, it has become the paradigm of the new economy. In general, it can be said that the structure of the market is moving from a monopoly which is relatively long reigned in Croatia and the liberalization is turning to an oligopolistic market, and then in the market of monopolistic competition. The Industry mobile network has the characteristics of a natural monopoly because a limited number of companies can stay in the market equilibrium regardless of the size of the market. Globally there is a multi-dimensional problem of the “digital divide” between the rich and the poor.
Parallel keywords (Croatian)telekomunikacijsko tržište liberalizacija telekomunikacijskog tržišta oligopol regulatorni okvir pokretna telekomunikacijska mreža nepokretna telekomunikacijska mreža telekomunikacijske usluge
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:495940
CommitterGorica Lovrić