master's thesis
Cultural heritage of the Vinkovci area

Marija Benaković (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Metadata
TitleKulturna baština vinkovačkog kraja
AuthorMarija Benaković
Mentor(s)Ana Vivoda (thesis advisor)
Abstract
Kulturnu baštinu čine dobra koja su naslijeđna od prethodnih generacija ili koja nastaju u sadašnjosti, a imaju specifičnu vrijednost za ljude i trebaju biti sačuvana za buduće generacije. Baština je ukupnost iz prošlosti sačuvanih i njegovanih kulturnih dobara. Njena glavna značajka je čuvanje i njegovanje svega onog što su nam naši predci ostavili, kao kulturu, tradiciju, zavičajnu mudrost. Područje Vinkovaca naseljeno je još od davnoga neolita, a kao prvo značajno naselje u pisanim spomenicima spominje se rimski grad Colonia Aurelia Cibalae. Današnji Vinkovci nastali su na srednjovjekovnom naselju Sv. Ilija dok je austrougarsko razdoblje Vinkovcima ostavilo baroknu jezgru. Cilj rada koncipiran je na način da se na osnovu znanja i iskustava ranijih istraživača napravi sinteza kulturne baštine vinkovačkog kraja koja je iznimno bogata. Pored teorijskoga prikaza, bogatstvo kulturne baštine širega zavičaja nastojalo se približiti i učenicima razredne nastave. U radu su prikazani ključni elementi i karakteristike radionice održane u 4. razredu Osnovne škole u Gospiću, na temu izrade nakita prema uzorcima nakita iz povijesti vinkovačkog kraja. Cilj praktičnoga dijela rada je proširivanje postojećega znanja učenika o kulturnoj baštini širega vinkovačkog kraja.
Keywordsheritage culture the Vinkovci area prehistory Vinkovci findings
Parallel title (English)Cultural heritage of the Vinkovci area
Committee MembersSanja Vrcić-Mataija (committee chairperson)
Marijan Richter (committee member)
Ana Vivoda (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za nastavničke studije u Gospiću
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Fine Arts
Art Education
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePrimary education
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-06
Parallel abstract (English)
Cultural heritage is an expression of the ways of living developed by a community and passing on generations, or those being built in present, but both have specific value for people and needed for saving for the future. Heritage is totality of preserved and cherished cultural goods. The main feature is to mantain everything our ancestors had left us as a culture, tradition and homeland wisdom. The Vinkovci area is populated since the days of neolithic, and as a first significant settlement mentioned in written documents is roman city Colonia Aurelia Cibalae. Current Vinkovci were developed on the medieval village of St. Elijah, while the Austro-Hungarian period left baroque core. The aim of the study is designed in a way that is based on knowledge and experience of previous researchers and to make a synthesis of a cultural heritage that appeared on the Vinkovci area. I showed crucial elements and the characteristics of a workshop held in a 4th grade elementary school in Gospic, and the subject was to make jewellery based on the samples from the history of the Vinkovci scope. The main goal of practical part was to extend the existing knowledge of students about the cultural heritage of the area of Vinkovci.
Parallel keywords (Croatian)baština kultura vinkovacki kraj prapovijest Vinkovci nalazišta
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:106113
CommitterDubravka Čanić