master's thesis
The fairy tale as an incentive to students' creative expression

Nikolina Guštin Rađenović (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Metadata
TitleBajka kao poticaj stvaralačkom izražavanju učenika
AuthorNikolina Guštin Rađenović
Mentor(s)Vesna Grahovac-Pražić (thesis advisor)
Abstract
Bajka je književna vrsta s prepoznatljivim načinom izražavanja, u bajci se isprepleću dva svijeta, čudesni sa zbiljskim. Slušanjem, čitanjem i pričanjem bajki pridonosi se osjetljivost za književni izraz i time se razvijaju jezične i literarne sposobnosti kod učenika. Bajke su idealna vrsta književnog teksta za poticaj učenicima u nastavi izražavanja. One su pomoćno sredstvo za razvoj pismenosti i učenike motiviraju za što potpunije doživljavanje i razumijevanje književnih tekstova. Na jezično izražavanje utječe učenikova osjetljivost za književno - umjetničkim djelima i time ga potiče na stvaranje, odnosno pisanje. Učenik pisanjem pokazuje svoju sposobnost i znanje, ali ono ga i potiče na razvijanje kreativnosti. U istraživačkom djelu rada istražuje se kako učenici povezuju nastavu izražavanja sa književno – umjetničkim tekstom, bajkom. U drugom i četvrtom razredu provedeno je istraživanje. Zadane su različite bajke koje su bile poticaj u pisanju sastava. Pripovijedanjem učenici oslobađaju svoju maštu i kreativnost i upuštaju se u pisano stvaranje
Keywordsfairy tale teaching expression composition creativeness creativity
Parallel title (English)The fairy tale as an incentive to students' creative expression
Committee MembersSanja Vrcić-Mataija (committee chairperson)
Jasminka Brala-Mudrovčić (committee member)
Vesna Grahovac-Pražić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za nastavničke studije u Gospiću
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePrimary education
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-04
Parallel abstract (English)
A fairy tale is a literary genre with distinctive modes of expression, in a fairy tale two worlds are intertwined: the magic world with reality. By listening, reading and retelling fairy tales one contributes to the sensitivity of literary expression and thereby develops the linguistic and literary abilities of students. Fairy tales are the perfect kind of literary texts to boost pupils' expressions in the classroom. They are an aid to the development of literacy and motivate students to more effectively experience and understand literary texts. The language expression is affected by the students' sensitivity to literary works and therefore it encourages creation or writing. The student shows his ability and knowledgethrough writing, but it also encourages the development of creativity. The research part of the thesis explores how students associate education expression with a literary - artistic text, a fairy tale. A survey was conductedin the second and fourth grade. Different fairy tales were given that would inspire the essay writing process.With narration students free their imagination and creativity and engage in the writing process
Parallel keywords (Croatian)bajka nastava izražavanja sastav kreativnost stvaralaštvo
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:974629
CommitterDubravka Čanić