undergraduate thesis
Utjecaj aktualne tehnologije broda na pojavnost ljudske greške

Donato Predovan (2016)
University of Zadar
Maritime Department
Division of Nautical Studies
Metadata
TitleUtjecaj aktualne tehnologije broda na pojavnost ljudske greške
AuthorDonato Predovan
Mentor(s)Toni Bielić (thesis advisor)
Abstract
Ovaj se rad bavi čimbenicima koji utječu na pojavu ljudske greške koja stoji kao najzastupljeniji uzročnik pomorskih nezgoda. Ti čimbenici su zastupljeni unutar četiri područja: tehnologija, znanje i vještine pomoraca, organizacija i komunikacija. Kroz povijest pomorske industrije jasno je uočljiv trend konstantnih tehnoloških promjena koje su oblikovale cjelokupan pomorski sustav i promijenile proces navigacije te tako utjecale na sve aktivnosti koje mogu voditi ka ljudskoj grešci. Tako su se mijenjala znanja i vještine potrebne za obavljanje tih aktivnosti, načini komuniciranja među članovima posade i između posade i brodarskih kompanija, te su se shodno tome, uvodili različiti modeli organizacijskog ustroja na brodovima. Ljudska je greška promatrana kao pogrešno djelovanje koje proizlazi iz neadekvatnih tehnoloških i organizacijskih rješenja, ali i čovjekovih odabira i stavova. Stoga se posebna pažnja pridaje usklađenosti između brodske opreme i pomoraca kao korisnika, drugim riječima rečeno, između vanjskih i unutarnjih čimbenika.
Keywordshuman error ship technology marine accidents external factors internal factors
Committee MembersMarijan Gržan
Toni Bielić
Mario Županović
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsMaritime Department
Division of Nautical Studies
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Maritime and River Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeNautical Studies and Maritime Industry Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. naut.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-01
Parallel abstract (English)
This paper deals with factors which influence on appearance of human error which is considered to be the most represented causal factor of marine accidents. These factors are represented within four different domains: technology, knowledge and skills of seafarers, organization and communication. Thrughout the history of marine industry there is noticeable trend of constant technological changes which have formed the entire marine system and changed the process of navigation and in that way affected all activities which may lead to human error. That's how knowledge and skills required to perform those activities, ways of communicating between members of the crew and between shipping Company and the shipping crew have changed, and in accordance with that, different models of organizational structure have been introduced on ships. Human error is considered to be erroneous activity which stems from inadequate technological and organizational solutions, but also from man's choices and attitudes. Therefore, special attention is attached to compatibility between Ship's equipment and seafarers as users, in other words, between external and internal factors.
Parallel keywords (Croatian)ljudska greška tehnologija broda pomorske nezgode vanjski čimbenici unutarnji čimbenici
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:544886
CommitterMarta Unković