master's thesis
Working with children with special needs in the teaching of mathematics in lower grades Elementary School

Mila Franić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Odsjek za učitelje
Metadata
TitleRad s djecom s posebnim potrebama u nastavi matematike nižih razreda osnovne škole
AuthorMila Franić
Mentor(s)Maja Cindrić (thesis advisor)
Abstract
U ovom diplomskom radu obrađena je tema „Rad s djecom s posebnim potrebama u nastavi matematike nižih razreda onovne škole“. U radu smo naveli tko su djeca s posebnim potrebama i što su specifične teškoće učenja. Posebno smo bili usmjereni na uzroke i vrste specifičnih teškoća u učenju matematike kao što su diskalkulija i akalkulija. Kod vrsta specifičnih teškoća u učenju matematike istakli smo razvojnu diskalkuliju te identificirali šest oblika iste. Kao ključan faktor u prepoznavanju diskalkulije naveli smo i pojasnili neke karakteristične pogreške koje dijete radi. Nadalje, govorili smo o radu s djecom s teškoćama u matematici i važnosti učiteljevih kompetencija te stjecanju istih. Kod rada s djecom s diskalkulijom i akalkulijom upoznali smo se s važnom ulogom korištenja različitih didaktičkih materijala i predložili smo aktivnosti za lakše usvajanje nekih djelova matematičkog gradiva. Rad s djecom nižeg stupnja kognitivnog razvoja i rad sa slijepom i slabovidnom djecom su dva široka područja iz kojih smo istaknuli neke od najbitnijih komponenti poput osnovnih preduvjeta za učenikovu uspješnu integraciju u odgojno obrazovni proces. Završni dio rada posvećujemo izradi i namjeni individualiziranog nastavnog plana te realizaciji i ciljevima dopunske nastave.
Keywordsspecial needs specific difficulties developmental dyscalculia acalculia competences blind children students teachers
Parallel title (English)Working with children with special needs in the teaching of mathematics in lower grades Elementary School
Committee MembersSmiljana Zrilić (committee chairperson)
Maja Cindrić (committee member)
Violeta Valjan Vukić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Odsjek za učitelje
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineINTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE
Educational Sciences (Child and Educational Psychology, Sociology of Education, Political Science of Education, Economics of Education, Anthropology of Education, Neurosciences and Early Learning, Educational Disciplines)
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePrimary education
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-21
Parallel abstract (English)
In the master's thesis we dealt with the theme "Working with children with special needs in the teaching of mathematics in lower grades Elementary School"., also we indicated who are the children with special needs and specific learning difficulties. We are particularly focused on the causes and types of specific learning difficulties in mathematics, such as dyscalculia and acalculia. In a set of specific learning difficulties in mathematics we pointed out development dyscalculia and identified six forms of the same. As a key factor in recognizing dyscalculia we have listed and explained some typical mistakes that child is doing. Furthermore, we talked about working with children with difficulties in mathematics and the importance of teacher competencies and acquiring them. In work with children with dyscalculia and acalculia we met with the important role of the use of different teaching materials and we have proposed activities to facilitate the adoption of some parts of the mathematical material. Working with children with lower levels of cognitive development and work with the blind and visually impaired children are two broad areas in which we have highlighted some of the most important components such as the main prerequisites for the successful integration of the student in educational process. The final part of the thesis is dedicated to the development and use of an individualized educational plan and the realization of the objectives of the supplementary classes.
Parallel keywords (Croatian)posebne potrebe specifične teškoće razvojna diskalkulija akalkulija kompetencije slijepa djeca učenici učitelji
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:574506
CommitterMarta Unković