undergraduate thesis
Totalitarianism and secural religion

Tomislav Hrkać (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za sociologiju
Metadata
TitleTotalitarizam i svjetovna religija
AuthorTomislav Hrkać
Mentor(s)Ratko Čorić (thesis advisor)
Abstract
Svrhu ovoga rada predstavlja pobliže upoznavanje s pojmovima religije i totalitarnog sustava, kao i određivanje onih elemenata koji doprinose stvaranju svjetovne religioznosti. Temeljni ciljevi koji se pritom nastoje postići jesu prikazivanje povijesne dimenzije transcendentnosti, ali i one funkcionalne, ponajprije s namjerom da se objasni i ukaže na skriveni karakter komunizma, nacionalsocijalizma i fašizma. Zahvaljujući svojoj sposobnosti da ponude odgovore na vječna pitanja, kao i rješenje za krizna razdoblja unutar kojih su nastali, navedeni se politički sustavi s razlogom nazivaju svjetovnim religijama. Stoga, prvo poglavlje je orijentirano na razmatranje njihovog nastanka i općenitih funkcija, dok se u drugom analiziraju religijska obiljeţja poput svetosti poretka, dijeljenja svijeta na dvije dimenzije i uloge obreda. Budući da se radi o preglednom radu, znanstvena „težina“ zbog nedostatka kvantitativnih pokazatelja nastojala se nadoknaditi detaljnim obrađivanjem teorijske građe. Usprkos tome, moglo bi se reći da je rad uspio ostvariti zacrtane ciljeve. Između ostalog, ispostavilo se da je svjetovna religija produkt novije povijesti, točnije kretanja nastalih nakon Francuske revolucije. Iz razloga što je ona izuzetno kompleksan pojam, najjednostavnije ju je uočiti ukoliko promatramo njene društvene funkcije (socijalizacije, integracije, legitimacije). U drugom dijelu rada, uz pomoć pojmova kao što su hijerarhija, simboli, svete knjige, teritorij ili obredi, usporedili smo tradicionalnu sa svjetovnom religijom. Ipak, s obzirom na važnost i širinu ove tematike, napisano treba shvatiti isključivo kao mali korak u razumijevanju religijskih fenomena.
Keywordssecural religion religion totalitarianism social crisis
Parallel title (English)Totalitarianism and secural religion
Committee MembersNensi Segarić (committee chairperson)
Ratko Čorić (committee member)
Saša Božić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za sociologiju
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Sociology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeSociology (double major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. soc.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
The purpose of this paper is getting closely acquainted with the concepts of religion and the totalitarian system, and determine the elements that contribute to creating a secular religiousness. The main objectives to be pursued by this are displaying the historical dimension of transcendence, as well as the functional ones, primarily with a view to explain and draw attention to the hidden character of communism, national socialism and fascism. Thanks to their ability to offer answers to eternal questions, as well as the solutions for the crisis periods in which they are incurred, the aforementioned political systems are rightfully reffered to as secular religions. Therefore, the first chapter is oriented to the consideration of their occurrence and general functions, while the second analyzes the religious landmarks such as the sanctity of order, dividing the world into two dimensions and the role of the ceremony. Since this is a review paper, scientific "weight" due to the lack of quantitative indicators, was attempted to be substituted by detailed cultivation of the theoretical material. In spite of that, it could have said that the work has succeed to accomplish the outlined outcomes. Furthermore, the insights have indicated that secural religion has been the product of the recent historical events, i.e. of the social turmoils which originated as the consequence of the French revolution. Due to the fact that secural religion is extremely complex term, the easiest way to understand the characteristics of such phenomenon is to observe its functions in the society (socialization, integration, legitimation). In the latter part of the research paper, the traditional religion has been compared with the secural one with the use of the key terms such as hierarchy, symbols, sacred books, teritory or rituals/ceremonials. However taken the importance and extensiveness of this subject, all written should have been exclusively compehended as the small step in the process of cognition of the religious phenomena.
Parallel keywords (Croatian)svjetovna religija religija totalitarizam društvena kriza
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:362365
CommitterMarta Unković