master's thesis
Character typology in "Tales of long ago" by Ivana Brlić-Mažuranić

Ines Jalševac (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Metadata
TitleTipologija likova u "Pričama iz davnine" Ivane Brlić-Mažuranić
AuthorInes Jalševac
Mentor(s)Sanja Vrcić-Mataija (thesis advisor)
Abstract
Tema je ovoga diplomskoga rada razrada tipologije likova i njihove karakterizacije u književnom djelu „Priče iz davnine“ Ivane Brlić-Mažuranić. „Priče iz davnine“ po žanrovskom određenju pripadaju umjetničkoj bajci u kojoj se isprepliću stvarni i nestvarni događaji te borba dobra i zla. Likovi su ti koji su nositelji određenih osobina, pokreću radnju te sugeriraju idejni sloj priča. Književno-teorijskom interpretacijom likova utvrđeno je nekoliko tipologija zasnovanih na odnosu realnog i fantastičnog, ljudskog i animalističkog, dobra i zla te rodnog i dobnog kriterija. U skladu s navedenim, likovi se u „Pričama iz davnine“ mogu promatrati kao: realni i fantastični, likovi životinja u odnosu na ljudske likove, muški likovi u odnosu prema ženskim likovima, odrasli prema djeci, dobri naspram zlih te je moguće prepoznati i likove kolebljivaca. Raznolika tipologija likova pretpostavlja i prepoznavanje različitih funkcija koje likovi zadobivaju u pojedinoj bajci. Analizom je utvrđeno da su likovi „Priča iz davnine“ raznoliki, neki su tipizirani dok je veliki broj likova iznimno psihološki iznijansiran te vrlo složen s obzirom na žanr bajke. Etički sustav vrijednosti, čiji su nositelji književni junaci, promiče prepoznatu autoričinu etiku srca te očuvanje tradicijskih kršćanskih, ali i općeljudskih, univerzalnih vrijednosti kao što su obitelj, dom, poniznost, skromnost, požrtvovnost, ustrajnost i vjera.
Keywordsfairy tale artistic fairy tale „Tales of Long Ago“ literary character in a fairy tale character typology
Parallel title (English)Character typology in "Tales of long ago" by Ivana Brlić-Mažuranić
Committee MembersVesna Grahovac-Pražić (committee chairperson)
Sanja Vrcić-Mataija (committee member)
Jasminka Brala-Mudrovčić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za nastavničke studije u Gospiću
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Theory and History of Literature
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePrimary education
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
The topic of this thesis is elaboration of character typology and their characterization in the literary work „Tales of Long Ago“ by Ivana Brlić-Mažuranić. By its theme „Tales of Long Ago“ belong to the artistic fairy tale in which real and unreal events and the conflict of good and bad are intertwined. The characters are those who are the bearers of certain characteristics, they start the action and suggest the conceptual layer of the stories. By the literary-theoretical interpretation of the characters a few typologies are determined based on a relation of real and fantastic, human and animalistic, good and bad and gender and age criteria. According to this, the characters in „Tales of Long Ago“ could be observed as: real and fantastic, animal characters in relation to human characters, male characters in relation to female characters, adults to children, good versus evil and it is even possible to recognize the waverers. The diverse character typology presume a recognition of different functions that characters get in a particular fairy tale. It is established by analysis that the characters of „Tales of Long Ago“ are diverse, some are typified while a great number of characters is exceptionally psychologically nuanced and very complex considering the genre of a fairy tale. The ethical value system, whose bearers are literary heroes, promotes the author's ethics of heart and preservation of traditional Christian, but also general human, universal values like family, home, humility, modesty, dedication, perseverance and faith.
Parallel keywords (Croatian)bajka umjetnička bajka „Priče iz davnine“ književni lik u bajci tipologija likova
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:903986
CommitterDubravka Čanić