master's thesis
Kalokagathia in modern art education

Vanja Ković (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Metadata
TitleKalokagatija u suvremenoj nastavi likovne kulture
AuthorVanja Ković
Mentor(s)Marijan Richter (thesis advisor)
Abstract
U suvremenoj nastavi naglasak je na istraživanju, kritičkom prosuđivanju i kreativnom mišljenju. Premda u svakom predmetu postoje mogućnosti za ostvarenjem tih odgojno -obrazovnih čimbenika, likovna kultura je predmet kojem je to primarni cilj. U nastavi likovne kulture, koja se nekad zvala likovni odgoj, odgojna dimenzija uvijek je bila od presudne važnosti. U ovom radu obrazlaže se kako predmet likovna kultura ima mogućnost estetski i etički djelovati na razvoj osobe. Pored toga, nastoji se ukazati važnost kreativne mašte - imaginacije, te se ukazuje na estetske i etičke vrijednosti likovno - kreativne igre. Cilj likovnog obrazovanja je ostvarenje kvalitetnog likovnog rada, što pretpostavlja i spoznajni proces u nastavi. Kvalitetni likovni rad sadrži dvije važne komponente, ljepotu (estetski princip) i kvalitetu (etički princip). Diplomski rad je podijeljen na dva dijela. Teorijski i empirijski dio. U teorijskom dijelu razmatraju se pojmovi etike i estetike u filozofiji, likovnoj umjetnosti, te u estetskom odgoju i obrazovanja. Promišlja se o mogućnostima poticanja estetskog i etičkog senzibiliteta putem likovno - kreativne igre na temelju promatranja adekvatnih umjetničkih djela. Poticanjem mašte i kreativnosti u duhu kalokagatije radi se na suzbijanju i prevladavanju predrasuda, stereotipa, šablona. Empirijski dio odnosi se na akcijsko istraživanje provedeno u Osnovnoj školi Domovinske zahvalnosti u Kninu. Na primjerima triju nastavnih jedinica u trećem i četvrtom razredu, iz područja slikanja, crtanja i građenja razmatrane su etičke i estetske vrijednosti kao bitne komponente kreativnog likovnog rada.
Keywordsaesthetics ethics art upbringing education
Parallel title (English)Kalokagathia in modern art education
Committee MembersAna Vivoda (committee chairperson)
Marijan Richter (committee member)
Sanja Vrcić-Mataija (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za nastavničke studije u Gospiću
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Fine Arts
Art Education
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePrimary education
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-22
Parallel abstract (English)
In modern education the emphasis is on research, critical judgment and creative thinking. Although in every course, there are opportunities for achieving those educational factors. Art education is the subject in which this thing is the primary goal. Educational dimension has always been essential. The point of this thesis is how arts education has a way of aesthetic and ethic influence on the development of individuals. In addition, attempts are made to point out the importance of imagination and ethical values of art. The goal of arts education is the realization of high-quality artwork, which assumes the cognitive process in the classroom. High-quality artwork has two important components, beauty (aesthetic principle) and quality (ethical principle). This thesis is divided into two parts; theoretical and empirical part. The theoretical part discusses the concepts of ethics and aesthetics in philosophy, art, as well as education itself. It is also being reflected on possibilities of stimulating aesthetical and ethical sensibility through art. The creative mind is based on observation of adequate works of art. By encouraging imagination and creativity in the spirit of kalokagathia we are able to combat and overcome prejudice, stereotypes and templates. Empirical part represents a research conducted in the ‘’Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin’’ elementary school of Knin. Observed examples are the works of pupils in the third and fourth grade. The three course units were painting, drawing and building. The main areas of analysis were ethical aesthetical values as an essential component of creative artwork. Key
Parallel keywords (Croatian)estetika etika umjetnost odgoj obrazovanje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:701377
CommitterDubravka Čanić