master's thesis
THE DEVELOPMENT OF LITERACY IN THE DALMATIAN HINTERLAND

Jure Barać (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za geografiju
Metadata
TitleRazvoj pismenosti u Dalmatinskoj zagori
AuthorJure Barać
Mentor(s)Snježana Mrđen (thesis advisor)
Abstract
Dalmatinska zagora je prostor specifičnih geografskih, kulturoloških i povijesnih obilježja. Glavni cilj rada jest istražiti na koji je način tekao razvoj pismenosti u Dalmatinskoj zagori. Kako bi se postigao cilj, bilo je potrebno prije svega, odrediti točan broj naselja koji spadaju u područje Dalmatinske zagore. Također je bilo potrebno razvrstati naselja prema manjim cjelinama Dalmatinske zagore. Razvoj pismenosti se analizira u vremenskom razdoblju od 40 godina, od 1961. do 2001. godine. Analiza je izvršena na temelju tri popisa stanovništva 1961., 1991. i 2001. godine i to na razini naselja. Rezultati su pokazali određene pravilnosti u razvoju pismenosti, pa je primjerice udio pismenih osoba uvijek veći u gradovima te naseljima koja su u njihovoj neposrednoj blizini. Dobivene su i razlike u udjelima pismenih između cjelina Dalmatinske zagore te su objašnjeni razlozi različitih stopa pismenosti na istraživanom području. Kao glavni razlozi navedeni su geografski čimbenici i (ne)postojanje školskih ustanova u naseljima. Pismenost je analizirana i s obzirom na veličinu naselja te se pokazalo da pismenost i veličina naselja nisu u međusobnoj korelaciji. Iako je pismenost u stalnom porastu od 1961. godine, objašnjeno je zašto je u pojedinim naseljima došlo do opadanja stopa pismenosti. Udio pismenih se razlikuje i s obzirom na životnu dob stanovnika te njihov spol. On je najmanji među stanovništvom starijim od 65 godina i među ženskim stanovništvom, iako se razlika u pismenosti muškog i ženskog stanovništva konstantno smanjuje. Rezultati istraživanja pokazuju kako se na području Dalmatinske zagore mogu uočiti značajni čimbenici vezani za pismenost, koji pomažu u objašnjavanju nekih drugih društvenih pojava vezanih za ovo područje. Demografska situacija u Dalmatinskoj zagori je izrazito nepovoljna, a njena glavna obilježja su smanjenje broja stanovnika i starenje stanovništva. Unatoč tome, udio pismenih će u budućnosti rasti s obzirom na to da su nepismeni stanovnici većinom starije životne dobi, dok je nepismenost među stanovništvom srednje i mlađe ţivotne dobi izrazito rijetka pojava.
KeywordsDalmatian hinterland settlements development of literacy population literacy
Parallel title (English)THE DEVELOPMENT OF LITERACY IN THE DALMATIAN HINTERLAND
Committee MembersLena Mirošević
Snježana Mrđen
Branimir Vukosav
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za geografiju
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineINTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE
Geography
Social Geography
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGeography (double major); specialization in: Teaching
Study specializationTeaching
Academic title abbreviationmag. educ. geogr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-01-28
Parallel abstract (English)
Dalmatian hinterland is space with specific geographical, cultural and historical characteristics. The main aim of this work is to explore how flowed the development of literacy in the Dalmatian hinterland. To achieve the aim, it was necessary first of all to determine the exact number of settlements falling within the scope of the Dalmatian hinterland. It was also necessary to classify settlements to smaller areas of the Dalmatian hinterland. The development of literacy is analyzed over a period of 40 years, from 1961 to 2001. The analysis was done on the basis of the three censuses in 1961, 1991 and 2001 at the level of settlements. The results showed some rules in the development of literacy, for example, the share of literate people is always higher in the towns and villages that are in the immediate vicinity. There are obtained differences between the percentage of literate people in the areas of the Dalmatian hinterland and explained the reasons for the different rates of literacy in the study area. The main reasons are geographical factors and (non)existence of schools in settlements. Literacy is analyzed with regard to the size of the settlments and it turned out that literacy and size of settlements are not correlated. Altough literacy grows since 1961, it is explained why in some settlments the literacy is reducing. The percentage of literate people is different considering to their age and gender. It is the lowest among the population older than 65 years and among females, although the differences between male and female literacy is constantly decreasing. The research results show that in the Dalmatian hinterland can be seen significant factors related to literacy, which helps to explain some other social phenomena related to this area. The demographic situation in the Dalmatian hinterland is extremely unfavorable, and its main characteristics are depopulation and aging population. Nevertheless, the percentage of literate people will grow in the future, considering that the most of the illiterate people are older age, while the illeteracy is extremly rare among middle-aged and young population.
Parallel keywords (Croatian)Dalmatinska zagora naselja opismenjavanje pismenost stanovništva
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:079729
CommitterMarta Unković