undergraduate thesis
Greco-hellenistic stone sculptures in Dalmatia

Noemi Monteduro (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za arheologiju
Metadata
TitleGrčko-helenistička kamena plastika u Dalmaciji
AuthorNoemi Monteduro
Mentor(s)Igor Borzić (thesis advisor)
Abstract
Hrvatska je oduvijek bila zemlja bogata arheološkom baštinom. Ne može se reći sa sigurnošću iz kojeg perioda posjedujemo najviše nalaza, ali može se reći kako iz perioda grčke kolonizacije Jadrana imamo manje nalaza u odnosu na nalaze iz razdoblja kolonizacije Rimljana. Na području današnjeg Visa, Hvara, Solina i Trogira pronađeno je najviše kamene plastike inspirirano grčkom kulturom. Ovim nalazima najviše su se bavili N. Cambi, B. Kirigin i B. Gabričević čiji su se radovi najviše koristili pri pisanju ovoga rada. Grčko-helenistička kamena plastika na području kopnene Hrvatske još nije pronađena, što je i logično jer su se svi trgovački putovi koji se vežu za Grke odvijali morskim putem, odnosno preko Jadranskog mora. Taj period u kojemu Grci započinju s plovidbom na ovo područje počeo je u relativno ranom razdoblju VII. i VI. st. prije Krista. Svoj su utjecaj u početku širili neizravno, kasnije su nastajale učestalije infiltracije koje su naposljetku rezultirale kolonizacijom Visa i Hvara početkom IV. st. prije Krista. Nalaza inspiriranih grčkom kulturom iz perioda prije kolonizacije pronađeno je tek par komada (autohtoni elementi s vrlo malo grčkih), dok je nalaza iz perioda za vrijeme i poslije kolonizacije pronađeno mnoštvo (prevladavaju grčki elementi, ali se polako javljaju i italski). Najviše artefakata je pronađeno na otoku Visu na kojem su najzastupljeniji obiteljski nadgrobni spomenici (stele), a rjeđe artefakti kultnog karaktera. Budući da je potvrđeno da su na Visu postojale lokalne radionice kamene plastike (postoji mogućnost kamenoloma), nije čudno da je gustoća nalaza najveća na ovome otoku. Nakon Visa najviše je artefakata pronađeno na Hvaru gdje je zastupljenost kamene plastike funeralnog i kultnog karaktera podjednaka, te Trogiru i Solinu u kojima su zastupljeniji artefakti kultnog karaktera. Većina ovih nalaza se danas čuva u Arheološkom muzeju u Splitu.
KeywordsStone carving in Dalmatia artifacts inspired by the Greek culture Archeological museum Split stone carving workshops colonisation of Vis colonisation of Hvar quarries discoveries of iconic character stelae
Parallel title (English)Greco-hellenistic stone sculptures in Dalmatia
Committee MembersDražen Maršić (committee chairperson)
Igor Borzić (committee member)
Silvia Bekavac (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za arheologiju
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Archeology
Ancient Archeology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeArchaeology
Academic title abbreviationuniv. bacc. archeol.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-23
Parallel abstract (English)
Croatia has always been a country with a rich cultural heritage. We cannot say with certainty, from which period is the most of the findings, but we can state that the findings from the period of Greek colonisation of Adriatic are less found than the ones from the period of Roman colonisation. Areas, today known as Vis, Hvar, Solin and Trogir, are the ones with most findings of carved stone inspired by the Greek culture. These findings were mostly researched by N. Cambi, B. Kirigin and B. Gabričević whose works were mostly used in this paper. Greeko-helenistic stone carvings on the territory of continental Croatia have not yet been found. That is logical because all trading routes connected with Greece were held by the Adriatic sea. Period in which the Greeks strarted with sailing to this area, started in relatively early times of VII. and VI. century B. C. Their influence, at the beginning was indirect, later the infiltrations were more frequent, which resulted with colonisation of Vis and Hvar at the beginning of IV. century B. C. Findings that were inspired by the Greek culture, found before the colonisation are rare (autochthonous elements with very little of Greek). From the period during and after the colonisation myriad of artifacts were found (Greek elements prevail, but there were also Italic). Most of artifacts were found on the island Vis, where the most common were family tombstones (stelae), and less common were artifacts of religious character. Because it was confirmed that on Vis were present local stonecarving workshops (with a possibility of quarries), it is not strange that the largest density of artifacts is exactly on this island. After Vis, the most artifacts were found on Hvar, where the representation of stone carvings of funeral and religious character is equal. Artifacts found in Trogir and Solin are mostly of religious character. Most of these findings are today placed in Archelogical museum in Split.
Parallel keywords (Croatian)kamena plastika u Dalmaciji nalazi inspirirani grčkom kulturom Arheološki muzej Split radionice kamene plastike kolonizacija Visa kolonizacija Hvara kamenolomi nalazi kultnog karaktera stele
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:122668
CommitterMarta Unković