master's thesis
Spremnost za implementaciju poduzetničkih kompetencija u odgojno - obrazovnom procesu kod odgojitelja, učitelja i nastavnika

Dorotea Gal (2015)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences