undergraduate thesis
Phenomenon of suicide in young age and function bachelor nurses have in prevention of suicide

Lucija Novak (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za zdravstvene studije
Metadata
TitleSuicid u mladih i uloga prvostupnika sestrinstva u prevenciji suicida
AuthorLucija Novak
Mentor(s)Darko Labura (thesis advisor)
Abstract
Tema ovog završnog rada je: Suicid u mladih i uloga prvostupnika sestrinstva u prevenciji suicida. Suicid je akt, čin, aktivnost ili radnja kojom jedna osoba vlastitom voljom, željom, odlukom svjesno, namjerno i planski sama sebe usmrćuje. U praksi susrećemo se za različitim vrstama suicida, a epidemiologija i statistički podaci upozoravaju nas na sve veći porast suicida među mlađom populacijom. Zato je vrlo važno da kao zdravstveni kadar znamo procijeniti rizik suicida, prepoznati čimbenike rizika suicidalnosti, poznavati razliku i educirati pučanstvo o zabludama i mitovima suicidalnosti, parasuicidu i posebno obratiti pažnju na pojavu suicida u mladih, što je to, što ih potakne na takav zastrašujući čin, kako utječe školska sredina na pojavu suicida u mladih, kako prepoznati mladu osobu u krizi i zapravo saznati što mladi uopće i misle o suicidu i suicidalnom ponašanju. Drugi dio ovog rada bavi se prevencijom suicida koja se odvija kroz tri razine (primarna, sekundarna, tercijalna), kako pomoći suicidalno ugroženoj osobi te kako putem medija i javnozdravstvenog pristupa možemo smanjiti stope suicida kako u mlađoj populaciji tako i u općoj populaciji.
Keywordssuicide parasuicide risk factors prevention the rate of suicide.
Parallel title (English)Phenomenon of suicide in young age and function bachelor nurses have in prevention of suicide
Committee MembersBoris Dželalija (committee chairperson)
Darko Labura (committee member)
Anita Škarica (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za zdravstvene studije
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Psychiatry
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationuniv. bacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-15
Parallel abstract (English)
The subject of this final paperwork is: Phenomenon of suicide in young age and function bachelor nurses have in prevention of suicide. Suicide is act, activity or action with which one person, in her own will, consciously and planned desides to end her own life. In practice we meet with different types of suicide. Epidemiology and statistical data are warning us of increasing growth in suicidal behavior in young age. Therefore, it's very important for us, as medical staff, to know how to estimate the risk of suicide, recognize risk factors, know the difference and educate the population about misconceptions and myths of suicide, parasuicide and pay special attention to the occurrence of suicide in young age, on what encourages young people in such frightening act. How school effects the suicidal behavior, how to recognize young person in crisis and find out what young people think about suicide and suicidal behavior. The second part of this paper work is about suicide prevention, which has three stages (primary, secondary and tertiary), how to help suicidaly threatend person and how to reduce suicide rates in young population, and in general population, through different media and public health approach.
Parallel keywords (Croatian)suicid parasuicid rizični čimbenici prevencija stopa suicida.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:004164
CommitterMarta Unković