master's thesis
English loanwords in the Russian language

Iva Lojić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za ruski jezik i književnost
Metadata
TitleEngleske posuđenice u ruskom jeziku
AuthorIva Lojić
Mentor(s)Marina Radčenko (thesis advisor)
Abstract
Izuzev riječi staroruskog, praslavenskog i indoeuropskog podrijetla, u ruskom jeziku nalazimo velik broj riječi engleskog podrijetla. U novije vrijeme, ti anglicizmi ušli su u ruski, kao i hrvatski jezik, putem masovnih medija, bilo televizije, interneta ili novina. Zbog djelatnosti poput brodogradnje, inženjeringa i zanata ruski jezik došao je u kontakt s nizozemskim i engleskim jezikom. Posuđenice danas nalazimo u području politike, ekonomije, financija, poduzetništva, tehnologije, umjetnosti i sporta. Ovisno o tome odvija li se posuđivanje preko posrednika ili direktnim kontaktom govornika, razlikujemo posredno i neposredno posuđivanje. Tijekom adaptacije posuđenica dolazi do brojnih promjena, počevši od stadija kompromisne replike do integracije replike u sustav jezika primatelja. Na temelju brojnih primjera utvrđeno je da postoje tri tipa transfonemizacije i transmorfemizacije: potpuna, djelomična i slobodna. Na semantičkoj razini razlikujemo: promjene u semantičkoj ekstenziji, elipsu i metonimiju. Sve u svemu, hrvatski i ruski jezik genetski su bliski slavenski jezici te se sličnost očituje i u načinu posuđivanja.
Keywordsanglicisms language contact indirect contact direct contact transphomemization transmorphemization.
Parallel title (English)English loanwords in the Russian language
Committee MembersZdenka Matek Šmit
Eugenija Ćuto
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za ruski jezik i književnost
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Slavic Studies
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeRussian Language and Literature (double major); specializations in: Teaching , Translation
Study specializationTeaching
Academic title abbreviationmag. educ. philol. russ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-01-11
Parallel abstract (English)
Except for words of Old Russian, Proto Slavic and Indoeuropean origin, there are many words of English origin in the Russian language. More recently, those anglicisms entered Russian, as well as Croatian, through mass media, television, the Internet and the newspapers. Due to the shipbuilding, engineering and craft Russian came into contact with Dutch and English. Nowadays, we find loanwords in the areas of politics, economics, finance, entrepreneurship, technology, art and sports. We differentiate between indirect and direct contact depeding on the fact whether borrowing takes place through intermediaries or through direct contact of speakers. During the loanwords adaptation they go through many changes, from the stage of compromise replica to integration of replica into the language recipient system. On the basis of many examples, it has been established there are three types of transphonemization and transmorphemization: complete, partial and free. On the semantic level, we differentiate between changes in semantic extension, ellipse, metonymy. All in all, Croatian and Russian are genetically close Slavic languages whose similarity also reveals in the way of borrowing.
Parallel keywords (Croatian)anglicizmi jezični kontakt posredno posuđivanje neposredno posuđivanje transfonemizacija transmorfemizacija.
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:105516
CommitterMarta Unković