undergraduate thesis
Traditonally maritime terminology in place Neviđane

Marko Milolović (2016)
Sveučilište u Zadru
Pomorski odjel
Nautički odsjek
Metadata
TitleTradicionalno pomorsko nazivlje u mjestu Neviđane
AuthorMarko Milolović
Mentor(s)Nikola Vuletić (thesis advisor)
Abstract
Tradicionalno pomorsko nazivlje na hrvatskom Jadranu bavi se prikupljanjem već pomalo zaboravljenih riječi koje se koriste na našem području, a vezane su za život na moru. Svrha ovog istraživanja je, na primjeru govora, Neviđana, doprinijeti očuvanju naših pučkih pomorskih naziva od zaborava jer su oni dio naše povijesti te pokazuju kako se naše pomorsko nazivlje razvijalo u prošlosti. Posebno kada znamo da sva veća istraživanja koja su se vršila u prošlosti su nažalost izgubljena. Ovo istraživanje nije rađeno da se dobiju samo odgovori na postavljena pitanja već da se dobije cjelokupna slika odnosno životna iskustva ljudi na moru. Usporedbom okolnih mjesta i brodogradilišta došlo se do zaključka da su oni imali velika utjecaja na razvoj pomorstva i brodogradnje u Neviđanima.
KeywordsTraditionally Maritime terminology Maritime Shipbuilding Naval terminology A questionnaire for the collections Comparison
Parallel title (English)Traditonally maritime terminology in place Neviđane
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsPomorski odjel
Nautički odsjek
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Maritime and River Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeNautical Studies and Maritime Industry Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. naut.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-07
Parallel abstract (English)
Traditionally maritime terminology in the Croatian Adriatic is engaged in the collection of the already somewhat forgotten words that are used in our area and are bound to a life at sea. The purpose of this research is to, on the example of speech Neviđana, to contribute to the conservation of our local marine called from oblivion because they are part of our history and show how our maritime terminology developed in the past. Especially when we know that all the larger studies that were conducted in the past have unfortunately been lost. This research has not been don to obtain only the answers to the questions but to gain the overall image or the life experiances of people at sea. By comparing the surrounding places and shipbuilding came to the conclusion that they had a great influence on the development of navigation and shipping in the Neviđane.
Parallel keywords (Croatian)tradicionalno pomorsko nazivlje pomorstvo brodogradnja pomorska terminologija upitnik za prikupljanje usporedba
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:058268
CommitterGorica Lovrić