master's thesis
The racial question on American South during the period of Reconstruction

Mate Milić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest
Metadata
TitleRasno pitanje na američkom jugu za vrijeme Rekonstrukcije
AuthorMate Milić
Mentor(s)Mateo Bratanić (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovoga rada bilo je prikazati kako se riješila složena rasna situacija nastala na američkom Jugu pobjedom Unije u Američkom građanskom ratu. Pobjeda Unije je značila slom robovlasničkog sustava koji je bio raširen na američkom Jugu i koji je završetkom rata trebao biti zamijenjen novim sustavom u kojemu bi crnci bili izjednačeni s bijelcima. Polazeći od pretpostavke da je ratifikacija 13. amandmana američkog Ustava postavila temelje integracije crnačkog stanovništva i uspostave sustava jednakosti, autor analizira zakonodavne akte i razmatra društvene promjene koje su obilježile period Rekonstrukcije. U prvome dijelu autor komparativnom analizom tzv. black codes s ostalim zakonodavnim aktima, kao što su predratni robovlasnički zakoni i američki Ustav, prikazuje koja su prava prenesena na crnačko stanovništvo i koja su im prava zanijekana. U drugome dijelu autor objašnjava nastanak Ku Klux Klana i ulogu istoga u riješavanju složenog rasnog pitanja, ali isto tako objašnjava i način na koji su se federalne vlasti obračunale s navedenom organizacijom. U posljednjem dijelu svoga rada autor analizom federalnih zakona prikazuje kako je (pobjednička) federalna vlada u Washingtonu D.C.-u pristupila integraciji novooslobođenog dijela stanovništva i kojim je zakonodavnim postupcima postigla teritorijalnu cjelovitost Sjedinjenih Američkih Država.
KeywordsAmerican South Reconstruction black codes Ku Klux Klan radical republicans
Parallel title (English)The racial question on American South during the period of Reconstruction
Committee MembersMilorad Pavić (committee chairperson)
Sanda Uglešić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za povijest
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Croatian and World Modern and Contemporary History
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHistory
Academic title abbreviationmag. hist.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-06
Parallel abstract (English)
The aim of this work was to examine how the complex racial question of American South was solved following the Union win in American Civil War. The victory of the Union meant the collapse of the slave system that was widespread across the American South, the system that was meant to be replaced by new postwar system in which blacks would be equal with whites. Assuming that the ratification of the 13th Amendment of the U. S. Constitution laid the foundations for integration of the black population, the author analyzes the legislative acts and examines the social changes that marked the period of Reconstruction. In the first part, the author uses comparative analysis to analyze the black codes and other legislative acts, such as pre-war slave laws and the U. S. Constitution, in order to point out what rights were conferred to the black population as well what rights were denied to them. In the second part, the author explains the origin of the Ku Klux Klan and it's role in solving complex racial issue. Furthermore, the author explains in which way the federal government dealt with said organisation. In the last part of his work, the author analyzes federal laws in order to demonstrate how the (victorious) federal government in Washington D.C. approached the integration of newly freed part of the population and through which legislative procedures they achieved territorial integrity of the United States.
Parallel keywords (Croatian)Američki Jug Rekonstrukcija black codes Ku Klux Klan radikalni republikanizam
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:283487
CommitterMarta Unković