undergraduate thesis
Research topics and approaches in the literature on the impact of mass media on reading

Daria Marić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za informacijske znanosti
Metadata
TitleIstraživačke teme i pristupi u literaturi o utjecaju masovnih medija na čitanje
AuthorDaria Marić
Mentor(s)Drahomira Cupar (thesis advisor)
Martina Dragija Ivanović (thesis advisor)
Abstract
Završni rad bavi se istraživačkim temama i pristupima u literaturi o utjecaju masovnih medija na čitanje. Cilj istraživanja je utvrditi što su masovni mediji te kada dolazi do sustavnijeg istraživanja njihovih utjecaja na čitateljsku publiku i stav o čitanju. Utvrditi će se u kojoj mjeri masovni mediji utječu na čitanje. Problemu se pristupa pregledom istraživačkih tema koje su prikazane u dvjema tablicama čiji će se sadržaj analizirati. Uzorak za istraživanje čine znastveni članci objavljeni u razdoblju od 1981. do 2015. godine u časopisima: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Young Adult Library Services, Journal of Educational Psychology, Reading Research Quarterly, Reading Psychology, Scandinavian Journal of Educational Research, Medijska istraživanja, In Medias Res: časopis filozofije medija, Riječki teološki časopis, Journal of Adolescent & Adult Literacy, Newspaper Research Journal, Metodički obzori, The New Review of Libraries and Lifelong Learning, Život i škola, Reference & User Services Quarterly, Medianali. U uzorku je obuhvaćeno i nekoliko završnih i diplomskih radova. Prva tablica popisuje istraživanja koja se bave utjecajem masovnih medija na čitanje, a druga istraživanja koja se bave čitalačkim navikama i interesima. Analizom sadržaja prikazanih u tablicama utvrdit će se koje se teme najčešće istražuju u području masovnih medija i čitanja, koje dobne skupine se najčešće ispituju, kako se provode istraživanja, što su nam ona pokazala, te iz kojeg područja (na primjer iz pedagogije, knjižničarstva, psihologije i slično) proizlazi najviše radova. Cilj rada je, između ostalog, utvrditi koja područja istraživanja su najzastupljenija, koja se područja trebaju više istražiti, što ljudi najviše čitaju, kada čitaju, tko utječe na njihov izbor o sadržaju koji čitaju i slično. Radom se želi prikazati što sve utječe na čitalačke navike i interese, od masovnih medija pa do ostalih čimbenika, te u kojoj mjeri masovni mediji utječu na publiku koja im je izložena i koja koristi masovne medije.
Keywordsresearch reading mass media habits interests
Parallel title (English)Research topics and approaches in the literature on the impact of mass media on reading
Committee MembersMartina Dragija Ivanović (committee chairperson)
Marijana Tomić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za informacijske znanosti
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Library Science
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeInformation Sciences (single major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. bibl.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-06
Parallel abstract (English)
The final work deals with research topics and approaches in the literature on the impact of mass media on reading. The goal of the research is to determine what the mass media are, and when does it come to a systematic investigation of their impact on readers and attitude about reading. It will be determined to what extent the mass media affect the reading. The problem is access to review research topics that are shown in the two tables whose contents will be analyzed. The study sample consists of the scientific articles published in the period from 1981 to 2015 in the scientific and professional journals: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Young Adult Library Services, Journal of Educational Psychology, Reading Research Quarterly, Reading Psychology, Scandinavian Journal of Educational Research, Medijska istraživanja, In Medias Res: časopis filozofije medija, Riječki teološki časopis, Journal of Adolescent & Adult Literacy, Newspaper Research Journal, Metodički obzori, The New Review of Libraries and Lifelong Learning, Život i škola, Reference & User Services Quarterly, Medianali. The first table lists the research dealing with the influence of mass media on reading and the other with the studies that deal with readers' habits and interests. By analyzing the content presented in the tables it will be determined which topics sre most frequently explored in the field of mass media and reading, which age groups are most often examined, how to conduct research, what did they show us, and from which areas (for example pedagogy, librarianship, psychology, etc.) derive most papers. The aim is, among other things, to determine which areas of research are the most common, which areas need more to explore, what people mostly read, when do they read, who influences their choice of the content they are reading and similar. The paper wants to show what affects the reading habits and interests, from the mass media to the other factors, and the extent to which mass media influences the audience that is exposed to them and that uses the mass media.
Parallel keywords (Croatian)istraživanje čitanje masovni mediji navike interesi
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:817910
CommitterGorica Lovrić