undergraduate thesis
The comparison of public library strategies of European countries

Josipa Ljubić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za informacijske znanosti
Metadata
TitleUsporedbna strategija narodnih knjižnica europskih zemalja
AuthorJosipa Ljubić
Mentor(s)Martina Dragija Ivanović (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu analizirane su razlike između strategija narodnih knjižnica europskih država. Narodne knjižnice jedan su od najvažnijih dijelova društvenog, kulturnog i političkog života zajednice. One osiguravaju pristup informacijama i informacijskim izvorima, omogućuju pristup svojoj građi svim građanima, podrška su formalnom sustavu obrazovanja i cjeloživotnom učenju, te promoviraju sve oblike pismenosti. Kako bi efikasno obavljale navedene dužnosti i imale bolje mogućnosti budućeg razvoja, potrebna je jedinstvena strategija za narodne knjižnice na nacionalnoj razini. U Hrvatskoj trenutno postoji samo nacrt strategije u kojoj su određeni uvjeti koje bi narodne knjižnice morale dostići, te mjere koje bi se trebale pokrenuti za rješavanje postojećih problema. Svrha ovog rada je da istakne prednosti i nedostatke nacionalnih strategija narodnih knjižnica Hrvatske, Slovenije, Irske i skandinavskih zemalja (Finske, Norveške, Danske i Švedske). Glavna istraživačka metoda ovog rada je komparativna analiza tekstova. U prvom dijelu rada predstavljene su mreže narodnih knjižnica svake od navedenih država, te analiza njihovih strategija. Drugi dio rada bavit će se usporedbom strategija po određenim kriterijima. U zaključku će biti izneseni rezultati usporedbe i navedeno koja je strategija najpotpunija, te će biti navedeni pravci za poboljšanje i moguću nadopunu ostalih strategija.
Keywordspublic library strategy Croatia Slovenia Ireland Nordic countries strategy analysis
Parallel title (English)The comparison of public library strategies of European countries
Committee MembersMirna Willer (committee chairperson)
Marijana Tomić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za informacijske znanosti
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Library Science
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeInformation Sciences (single major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. bibl.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-06
Parallel abstract (English)
This paper analyzes the differences between public library strategies of European countries. Public libraries are one of the most important parts of social, cultural and political life of the community. They provide access to information and information sources, allow access to its material to all citizens, support the formal system of education and lifelong learning, and promote all forms of literacy. In order to efficiently perform specified duties and to achieve better opportunities for future development, a unique public library strategy at national level is required. In Croatia, there is currently only a draft of a strategy which defines the requirements that public libraries should reach, and measures that should be taken in order to solve the existing problems. The purpose of this paper is to highlight the advantages and disadvantages of the public library strategies of Croatia, Slovenia, Ireland and the Nordic countries (Finland, Norway, Denmark and Sweden). The main research method of this study is a comparative analysis of texts. The first part of the paper presents the public libraries network of each of these countries, and analysis of their strategies. The second part of the paper deals with the comparison of strategies according to a certain criteria. In conclusion, the results of the comparison will be presented and the most detailed strategy stated. Also, directions for improvement and possible update of other strategies will be given.
Parallel keywords (Croatian)strategija narodnih knjižnica Hrvatska Slovenija Irska skandinavske zemlje analiza strategija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:196006
CommitterGorica Lovrić