master's thesis
The art of film in high school

Anita Ivanišević (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za pedagogiju
Metadata
TitleFilmska umjetnost u srednjim školama
AuthorAnita Ivanišević
Mentor(s)Stjepan Jagić (thesis advisor)
Abstract
Film je jedan od najvažnijih oblika novih medija. Koristi se kao izvanredan pedagoški alat kojim potičemo i otvaramo razne teme za diskusiju, upoznajemo strane kulture, nudimo snažno iskustvo i priliku za identificiranje sa likovima, te potičemo razumijevanje svijeta i ljudi oko nas. Nastavnici kao medijski odgajatelji trebaju poticati i ohrabrivati djecu da dijele svoje osjećaje i dojmove vezane uz doživljaj filma. Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenja učenika/ca srednjih škola koliko poznaju filmsku umjetnost, smatraju li učenici/ce da je potrebno uvesti filmsku umjetnost kao predmet u formalno obrazovanje, kao i utječe li filmska umjetnost na odgoj i obrazovanje pojedinca. Provedeno je anketno istraživanje na uzorku od 151 učenika/ca četvrtih razreda srednjih škola u Zadru (Gimnazija Vladimir Nazor i Klasična Gimnazija Ivana Pavla II.) tijekom veljače 2013. godine. Rezultati istraživanja su pokazali da ispitanici/ce slobodno vrijeme najčešće provode slušajući glazbu, a filmove gledaju jedanput tjedno, najčešće na TV-u i na preporuku vršnjaka. S obzirom na podrijetlo filma, ispitanici/ce najčešće gledaju američke filmove i to novije komercijalne, a s obzirom na žanr najčešće gledaju komedije. Nadalje, ispitanici/ce smatraju da su učenici/ce srednjih škola loše upoznati sa filmskom umjetnošću jer je filmska umjetnost u školama zapostavljena u odnosu na druge umjetnosti (likovna, glazbena...) te da bi se filmska umjetnost trebala uvesti kao izborni predmet u školama. Također, ispitanici/ce smatraju da filmovi utječu na odgoj i obrazovanje te bi željeli da se filmska umjetnost više koristi kao pomoć pri učenju i objašnjavanju u drugim nastavnim predmetima u obliku prikazivanja filmskih projekcija.
Keywordsthe art of film teachers media culture upbringing and education
Parallel title (English)The art of film in high school
Committee MembersRozana Petani (committee chairperson)
Marija Buterin Mičić (committee member)
Stjepan Jagić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za pedagogiju
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
General Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePedagogy
Academic title abbreviationmag. paed.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-08
Parallel abstract (English)
The film is one of the most important forms of new media. It is used as an outstanding pedagogical tool to encourage and open up a variety of topics for discussion, to introduce a foreign culture, to provide a powerful experience and the opportunity to identify with the characters and encourage understanding of the world and people around us. Teachers as media educators should promote and encourage children to share their feelings and thoughts related to the perception of the film. The aim of this study was to examine the attitudes of pupils attending secondary school about the art of film, do the students consider if it is necessary to introduce the art of film in formal education, as well as the influence of the film industry in the education of the individual. A survey was conducted on a sample of 151 students of fourth year of high school in Zadar (High school Vladimir Nazor and Classical Gymnasium Ivana Pavla II.) in February 2013. The results showed that the respondents usually spend free time listening to music but watch movies only once a week, usually on TV and on the recommendation of peers. With regard to the origin of the film, the respondents usually watch American movies them being recent commercial movies, and considering the genre they usually watch comedies. Furthermore, the respondents consider the pupils in high schools in general are poorly familiar with the art of film because it is neglected compared to other arts (art, music ...) in the school program and that the art of film should be introduced as an optional subject in schools. Also, the respondents believe that movies have an influence on the education and would like to art of film to be used as an aid in learning and explaining by teachers in other school classes in the form of a film screening presentations.
Parallel keywords (Croatian)filmska umjetnost medijska kultura nastavnici odgoj i obrazovanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:007308
CommitterMarta Unković