master's thesis
Family image in a literary work of Sanja Pilić

Martina Keljar (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Metadata
TitleSlika obitelji u književnom opusu Sanje Pilić
AuthorMartina Keljar
Mentor(s)Sanja Vrcić-Mataija (thesis advisor)
Abstract
Rad govori o problematici obitelji i obiteljskim odnosima kao polazišnom motivu u književnim djelima Sanje Pilić. Sanja Pilić je u svome stvaralaštvu napisala mnoštvo knjiga namijenjenih djeci, stavljajući pritom naglasak na projekciju obitelji u odnosu na njenu strukturu i funkcionalnost. S obzirom na suvremeni obiteljski svjetonazor i suvremene obiteljske odnose koje nalazimo u odabranome korpusu djela Sanje Pilić, uočljiv je snažan utjecaj obitelji, roditelja na izgradnju identiteta glavnih protagonista, dječjih likova koji, oponašajući ili kritizirajući postupke i ponašanja svojih roditelja grade svoju osobnost prihvaćajući određene stavove i vrijednosti. U suvremenoj obiteljskoj zajednici koju određuje liberalnost i demokratičniji odnosi između roditelja i djece te slabljenje roditeljskog autoriteta, prepoznajemo dva strukturna oblika obitelji: nuklearnu i nepotpunu koje po svojoj funkcionalnosti pripadaju tipu funkcionalne ili disfunkcionalne obitelji. S obzirom na nepotpunu strukturu razlikujemo: jednoroditeljsku/krnju obitelj, zatim reformiranu i reorganiziranu obitelj. Identitet dječjih likova, osviještenih u kritičkom promatranju obiteljskih odnosa, ali i likova odraslih, najvećim je dijelom odraz suvremenog svjetonazora pripadajućeg pripovjednog vremena današnjice.
Keywordsfamily typology of modern families Sanja Pilić novels illustrated books
Parallel title (English)Family image in a literary work of Sanja Pilić
Committee MembersSanja Vrcić-Mataija (committee chairperson)
Vesna Grahovac-Pražić (committee member)
Jasminka Brala-Mudrovčić (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za nastavničke studije u Gospiću
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Theory and History of Literature
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePrimary education
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-14
Parallel abstract (English)
This work is about family relations and problems as a starting motiv in a literary work of Sanja Pilić. In her creativity, Sanja Pilić wrote many books for children, emphasizing a family projection in relation to her structure and functionality. Considering the modern family worldview and modern family relations which we can find in a selected work of Sanja Pilić, we can notice a strong family influence, parental influence on a identity formation of main children’s characters who are building their own personality by imitating or criticising parent’s behaviour, and by accepting certain values and attitudes. In a modern family community, which is determined by liberalness and democratic relations between parents and children, and weakened parental authority, we can recognize two structural types of families: nuclear and incomplete, who by their functionality belongs to functional and dysfunctional family type. Considering incomplete structure, we distinguish: single – parent family, and reformed and reorganised family. Identity of children’s characters, and their awareness of family relations and adult characters, is a reflection of modern worldview of narrative time today.
Parallel keywords (Croatian)obitelj tipologija suvremenih obitelji Sanja Pilić romani crtice ilustrirane knjige
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:872037
CommitterDubravka Čanić