master's thesis
Non - visual stimulans to graphical design

Tea Jelinić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Metadata
TitleNevizualni poticaj likovnom oblikovanju
AuthorTea Jelinić
Mentor(s)Ana Vivoda (thesis advisor)
Abstract
Nevizualnim poticajima čovjek izražava svoja unutarnja viđenja i poimanje svijeta. U 20. stoljeću u umjetnosti nastaje ekspresionizam u kojemu umjetnici objektivnoj stvarnosti pridaju svoje vlastite osjećaje. Diplomski rad pod naslovom Nevizualni poticaj likovnom oblikovanju opisuje kako odrasli ljudi tako i djeca izražavaju nevizualne sadržaje vizualno. Pri tome, rad se bazira na primjerima umjetničkih radova djece koja svojom nesputanom slobodom i maštovitošću otkrivaju svijet. Kroz brojna istraživanja koja su potaknuta nevizualnim sadržajima glazbom, riječju, osjećajem i mirisom, posljednja misao ovoga rada dovodi do zaključka da nevizualni sadržaji nude neistražen svijet svakoga pojedinca. Autorica je potaknuta time, u radu je provela kvalitativno istraživanje na temu likovnih prikaza osjećaja radosti i tuge. Hipoteza postavljena na početku rada je potvrđena, iz čega proizlazi da boja ima psihološko djelovanje i da svaka osoba potaknuta nekim nevizualnim poticajem ima svoj unutarnji svijet koji fizički (kroz umjetnički rad) postaje dostupan.
Keywordsnon-visual incentives work of art colour shape creativity
Parallel title (English)Non - visual stimulans to graphical design
Committee MembersAna Vivoda (committee chairperson)
Vesna Grahovac-Pražić (committee member)
Marijan Richter (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za nastavničke studije u Gospiću
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Fine Arts
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePrimary education
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-13
Parallel abstract (English)
By using the non-visual incentives man is expressing his inner insights and his understandings of the world. In 20th century originated a movement in art called Expressionism in which artists attach their personal feelings to objective reality. This work under its title Non-visual incentive to graphical design describes how adults as well as children express their non-visual content visually. Thereby, this work is based on examples of works of art of children which, with their unrestrained freedom and imagination, discover the world. Through numerous researches which were triggered by non-visual contents – music, word, feeling and scent, last thought of this work leads to the conclusion that non-visual contents offer unexplored world of each individual. The author of this work, triggered by this last thought, has conducted qualitative research on the topic of graphic displays of feelings – joy and sorrow. Hypothesis set on the beginning of this work has proven to be accurate saying that colour has psychological effect and that each person who is triggered by some non-visual incentive has his inner world which (throug the work of art) physically becomes available to the general public.
Parallel keywords (Croatian)nevizualni poticaji likovno djelo boja oblik kreativnost
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:570221
CommitterDubravka Čanić