master's thesis
The changes in communities of invertebrates at the canyon of the river Dobra after the construction of Lešće Hydro Power Plant

Petra Sušanj (2016)
University of Zadar
Department of Teachers Studies in Gospić
Metadata
TitlePromjene zajednica beskralješnjaka na kanjonskom dijelu rijeke Dobre nakon izgradnje hidroelektrane Lešće
AuthorPetra Sušanj
Mentor(s)Krešimir Žganec (thesis advisor)
Abstract
Izgradnja velikih brana i akumulacija predstavlja jedan od najznačajnijih oblika utjecaja čovjeka koji uzrokuju smanjivanje slatkovodne bioraznolikosti. Cilj ovog rada bio je usporediti sastav i strukturu zajednica makroskopskih beskralježnjaka na kanjonskom dijelu rijeke Dobre (postaji D5) prije formiranja akumulacije hidroelektrane (HE) Lešće sa zajednicom beskralježnjaka dna - u akumulaciji stvorenoj u 2010. g. Prikupljanje kvalitativnih uzoraka makroskopskih beskralježnjaka na postaji D5 provedeno je pomoću ručne bentos mreže (25x25 cm, 200 ųm) na kamenitom supstratu od siječnja 2008. do srpnja 2009. g., dok su uzorci u akumulaciji na dvije postaje (L1 i L2) prikupljeni pomoću Ekmanovog grabila u 2014. i 2015. g. tijekom ukupno četiri mjeseca. Ukupno je pronađeno 13 skupina makroskopskih beskralježnjaka na postaji D5, odnosno 10 u akumulaciji. Izgradnja HE „Lešće“ uzrokovala je drastičnu promjenu životnih uvjeta na kanjonskom dijelu rijeke Dobre jer je rijeka pretvorena u umjetnu stajaćicu - akumulaciju, što je uzrokovalo promjene sastava i strukture zajednica makroskopskih vodenih beskralježnjaka. Većina predstavnika riječne faune je ili nestala ili im se brojnost drastično smanjila, a dominanti predstavnici u bentosu novonastale akumulacije su postali tipični predstavnici dna stajaćih voda (Oligochaeta i Diptera) te strana vrsta školjkaša Dreissena polymorpha. Ovim istraživanjem jasno je utvrđen izrazito negativan utjecaj velikih brana i akumulacija na slatkovodnu bioraznolikost jedne krške rijeke u Hrvatskoj.
Keywordsmacroscopic invertebrates river large dam hydropower Lešće reservoir community composition
Parallel title (English)The changes in communities of invertebrates at the canyon of the river Dobra after the construction of Lešće Hydro Power Plant
Committee MembersKrešimir Žganec (committee chairperson)
Sanja Vrcić-Mataija (committee member)
Anela Nikčević-Milković (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Teachers Studies in Gospić
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Biology
Ecology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePrimary education
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-15
Parallel abstract (English)
The construction of large dams and reservoirs are one of the most important forms of human impacts which have caused reduction of freshwater biodiversity. The aim of this study was to compare the composition and structure of macroscopic invertebrates communities at the canyon part of the river Dobra (station D5) before the formation of hydropower plant (HPP) Lešće reservoir with the community of invertebrates on the bottom of the reservoir (created in June 2010). The collection of qualitative samples of macroscopic invertebrates on station D5 was conducted by hand net (25x25 cm mesh size 200 μm) on the stony substrate from January 2008 to July 2009., while Ekman grab was used to collect samples in reservoir of HPP Lešće during four months 2014 and 2015. In total 13 groups of macroscopic invertebrates were found on at site D5 before reservoir formation and 10 in the reservoir. Transformation of river to reservoir drasticaly changed abiotic conditions and caused change of abundant river macroinvertebrate community with domination of gastropods and gammarids to low abundance community dominated by (Oligochaeta and Diptera) and invasive clam Dreissena polymorpha. This research clearly established extremely negative impact of large dams and reservoirs on freshwater biodiversity of one karstic river in Croatia.
Parallel keywords (Croatian)makroskopski beskralježnjaci rijeka velika brana hidroelektrana Lešće akumulacija sastav zajednica
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:200138
CommitterDubravka Čanić