master's thesis
The Role of the Banking Sector in Combating Money Laundering

Danijela Žuro (2016)
University of Zadar
Department of Economics
Metadata
TitleUloga bankarskog sektora u borbi protiv pranja novca
AuthorDanijela Žuro
Mentor(s)Berislav Bolfek (thesis advisor)
Abstract
Novac više nije samo sredstvo plaćanja, u današnjem društvu on postaje mjerilo vrijednosti osobe. Društveni status i ugled ovise o novcu, te postaju sve važniji. Iz tog razloga mnogi ljudi posežu za kriminalnim radnjama kako bi se obogatili. Kako bi novac stečen kriminalnim djelatnostima legalizirali kriminalci se koriste procesom pranja novca, to podrazumijeva prikrivanje ilegalnog porijekla novca. Postoje mnogobrojne tehnike i metode pranja novca, čiji se broj zahvaljujući internetu, elektroničkom poslovanju i brzom razvoju tehnologije konstantno povećava. Pranje novca je sve razvijeniji i složeniji globalni problem i ima potencijalno razorne ekonomske, sigurnosne i socijalne posljedice. Iz ovog razloga se javila potreba za mjerama i aktivnostima s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje provode financijsko obavještajne jedinice. U Republici Hrvatskoj tu ulogu ima Ured za sprječavanje pranja novca, čije je djelovanje propisano Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Ured je u stalnoj interakciji s obveznicima, nadzornim tijelima, tijelima progona te stranim financijsko obavještajnim jedinicama. S obzirom na to da je pranje novca međunarodni odnosno globalni problem pojavile su se i međunarodne organizacije koje se bave sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma. Jedan od obveznika su banke, odnosno bankarski sektor, a njegova uloga u sprječavanju pranja novca je ključna, jer se ove institucije najčešće koriste pri pranju novca, odnosno u njima najviše cirkulira oprani novac.
Keywordsmoney money laundering laundering techniques the consequences of money laundering Anti-Money Laundering Office banking sector
Parallel title (English)The Role of the Banking Sector in Combating Money Laundering
Committee MembersAnita Peša (committee chairperson)
Berislav Bolfek (committee member)
Ante Panjkota (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Economics
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-29
Parallel abstract (English)
The money is no longer just an instrument of payment, in today's society it becomes a measure of the value of people. Social status and reputation depend on the money, and they become increasingly important. For this reason, many people resort to criminal activities to enrich. To make money obtained from criminal activities legalized criminals use the process of money laundering, it involves concealing illegal origin of money. There are many techniques and methods of money laundering, whose number thanks to the Internet, ebusiness and the rapid development of technology is constantly increasing. Money laundering is more developed and complex global issue, and has potentially devastating economic, security and social consequences. For this reason there was a need for measures and actions to prevent money laundering and financing of terrorism, carried out by the financial intelligence unit. In Croatia, this role has the Anti-Money Laundering Office, whose activities are regulated by the Law for prevention of money laundering and terrorist financing. The office is in constant interaction with payers, supervisory bodies, prosecution and foreign financial intelligence units. Taken into consideration that money laundering is an international and global problem, there have emerged and international organizations involved in anti-money laundering and terrorist financing. One of the payers are banks or the banking sector and its role in the prevention of money laundering is crucial, because these institutions are commonly used in money laundering, and in them the laundered money is the most circulating.
Parallel keywords (Croatian)novac pranje novca tehnike pranja novca posljedice pranja novca Ured za sprječavanje pranja novca bankarski sektor
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:601033
CommitterGorica Lovrić