master's thesis
Risk Management in International Commodity Trade

Marija Petani (2016)
University of Zadar
Department of Economics
Metadata
TitleUpravljanje rizicima u međunarodnoj robnoj razmjeni
AuthorMarija Petani
Mentor(s)Tonći Lazibat (thesis advisor)
Aleksandra Krajnović (thesis advisor)
Abstract
Rizici utječu na razna područja života i rada okoline, pa ih treba kontinuirano proučavati i analizirati kako bi se osigurala što bolja zaštita i što veće smanjenje negativnih utjecaja koje rizici mogu uzrokovati. Uzroci rizika mogu biti različiti, kao što su tržište, prirodne nepogode, oružani sukobi, recesija, globalizacija, ljudi, financijski utjecaji i slični. Potreba za upravljanjem rizicima postala je izrazito porasla u posljednjih nekoliko desetljeća. Upravljanje rizicima jedna je od osam kategorija upravljanja projektom, a odnosi se na proučavanje rizika kao ulaznih podataka za proces donošenja odluka. Upravljanje rizicima je alat koji rukovodstvu pomaže predvidjeti izmijenjene okolnosti i reagirati na njih. Dakle, rizici su sastavni dio svakog poslovanja, pa i projekta, pa ih je nemoguće zanemariti, iako se u većini slučajeva s njima ne postupa organizirano. Poslovni rizici u vanjskoj trgovini su mnogo izraženiji nego rizici u unutarnjoj trgovini, pa politika osiguranja od robnih i financijskih rizika predstavlja sastavni dio poslovne politike poduzeća koja se bave međunarodnom razmjenom. Provođenje vanjskotrgovinskog posla odvija se pod bitno različitim okolnostima u odnosu na provođenje vanjskotrgovinskog posla na domaćem tržištu. Prvenstveno, činjenica da roba odnosno predmet kupoprodaje u međunarodnoj robnoj razmjeni napušta teritorij i carinsko područje zemlje prodavatelja da bi do krajnjeg potrošača prešao jednu ili više zemalja čini razmjenu dosta složenom. Svako poduzeće koje posluje u međunarodnom okruženju mora identificirati i procjenjivati visinu potencijalnih rizika, kao i poduzimati mjere za njihovo otklanjanje ili ublažavanje njihovog djelovanja, što se svodi na upravljanje rizicima. Drugim riječima, mora se analizirati što se sve tijekom te robne razmjene može dogoditi, što će prouzrokovati takve događaje te kakve su posljedice njihovog djelovanja. Ako se u tome uspije, može se primijeniti niz načina i mjera za ublažavanje ili otklanjanje neželjenog djelovanja takvih događaja.
Keywordsrisks causes of risk risk management foreign trade the risks in foreign trade
Parallel title (English)Risk Management in International Commodity Trade
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Economics
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-17
Parallel abstract (English)
The risks are affecting various areas of life and work environment, so they should be continuously studied and analyzed to ensure the best possible protection and minimizing negative impacts that risks can cause. The causes of the risk can be different, such as the market, natural disasters, armed conflicts, recession and globalization, human, financial and other impacts. The need for risk management has become meaningly increased in recent decades. Risk management is one of the eight categories of project management, and refers to the study of risk as input data for decision-making. Risk management is a tool that helps the management predict changes in circumstances and react to them. Thus, risks are an integral part of every business, including the project, so they are impossible to ignore, although in most cases they are not handled in an organized manner. Business risks in foreign trade are much more expressed than risks in the domestic trade, so insurance policy for merchandise and financial risks is an integral part of the business policy in enterprises engaged in international exchange. Conducting foreign business is happening under substantially different circumstances than the execution of the commercial business in the domestic market. Firstly, the fact that goods or merchandise traded in foreign trade leaves the territory and the customs zone of the seller country, to cross one or more countries to get to the customer, makes exchange quite complex. Any company that does business in the international environment must identify and assess the amount of the potential risks, as well as take measures to eliminate them or reduce their activity, which comes down to risk management. In other words, one must analyze what can happen during said trade, what can cause such events and the consequences of their activity. If this is achieved, number of ways and measures to mitigate or eliminate the unwanted effects of such events can be applied.
Parallel keywords (Croatian)rizici uzroci rizika upravljanje rizicima vanjska trgovina rizici u međunarodnoj razmjeni
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:671458
CommitterGorica Lovrić