master's thesis
Digital Inequality in Rural Areas

Iva Uskok Breulj (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za informacijske znanosti
Metadata
TitleDigitalna nejednakost u ruralnim sredinama
AuthorIva Uskok Breulj
Mentor(s)Martina Dragija Ivanović (thesis advisor)
Abstract
Digitalna nejednakost je razlika u posjedovanju i korištenju informacijsko- komunikacijskih tehnologija, a posljedica je informacijskog društva koje se razvija velikom brzinom. Najčešće se očituje u razlici u posjedovanju i korištenju informacijsko- komunikacijskih tehnologija između određenih država, gradova, ili u razlici između ruralnih i urbanih sredina. Čimbenici koji uzrokuju digitalnu nejednakost su ekonomski, tehnološki, društveni i politički. Navedeni čimbenici međusobno su ovisni. Postoji mnogo načina na koje se može smanjiti ili prevladati digitalna nejednakost, jedan od tih načina je stjecanje kompetencija novih oblika pismenosti kao što je primjerice informacijska pismenost te omogućavanje pristupa novim tehnologijama onima koji ih nemaju kako ne bi bili društveno isključeni. U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja digitalne nejednakosti u ruralnim sredinama s obzirom na društveno- ekonomske varijable kao što dob, spol i stupanj obrazovanja. Cilj istraživanja bio je utvrditi kako dob, spol i obrazovanje utječu na postojanje digitalne nejednakosti u mjestima Posedarje i Podgradina koji pripadaju Općini Posedarje. Rezultati su pokazali da na posjedovanje i korištenje informacijsko- komunikacijskih tehnologija najviše utječu dob stanovnika i stupanj obrazovanja, te da spol nije važan prediktor u postojanju digitalne nejednakosti u mjestima Posedarje i Podgradina.
KeywordsDigital divide information and communication technologies rural places information literacy
Parallel title (English)Digital Inequality in Rural Areas
Committee MembersMarijana Tomić (committee chairperson)
Nives Tomašević (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za informacijske znanosti
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Library Science
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLibrary and Information Science
Academic title abbreviationmag. bibl.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-29
Parallel abstract (English)
The digital divide is a difference in the possession and use of information and communication technology, a result of the information society which is rapidly developing. Most often seen in the difference in the possession and use of information and communication technologies between certain states, cities, or the difference between rural and urban areas. Factors causing digital inequality are economic, technological, social and political. These factors are interdependent. There are many ways you can reduce or overcome digital inequality, one of those ways is to acquire competences of new forms of literacy such as, for example, information literacy and providing access to new technologies to those who do not have them so as not to be socially excluded. This paper presents the results of research of the digital divide in rural areas due to the socio-economic variables such as age, gender and level of education. The aim of this study was to determine how age, gender and education affect the existence of the digital divide in places Posedarje and Podgradina belonging to the Municipality of Posedarje. The results showed that the possession and use of information and communication technologies are most affected age population and level of education, and that gender is an important predictor of the existence of the digital divide in places Posedarje the Podgradina,
Parallel keywords (Croatian)digitalna nejednakost informacijsko- komunikacijske tehnologije ruralne sredine informacijska pismenost
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:539264
CommitterMarta Unković