master's thesis
New Trends in Publisher - Manuals of Self-help Literature

Petra Parać (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za informacijske znanosti
Metadata
TitleNovi trendovi kod nakladnika - priručnici self-help literature
AuthorPetra Parać
Mentor(s)Nives Tomašević (thesis advisor)
Abstract
Svrha je ovog rada analiza pristupa nakladničkih kuća prema autorima i naslovima koji se odnose na novi trend u nakladništvu - self-help literaturi. U radu su prikazane mogućnosti koje self-help literatura može ponuditi. Krajnji je cilj dobivanje odgovora na pitanje na koji se način ova literatura može koristiti u psihoterapijske i biblioterapijske svrhe, točnije na koji način ona može pomoći čovjeku. S ciljem dobivanja odgovora na postavljenja pitanja, u radu se predstavljaju nakladnici, autori i naslovi self-help literature. U radu se provodi više istraživačkih metoda od kojih su najznačajnije analiza mrežnih stranica nakladnika i analiza mrežnih sadržaja predstavljenih naslova. S ciljem dobivanja informacija o posudbi self-help literature proveden je intervju na uzorku od šest knjižnica. Dobiveni rezultati otkrivaju broj posuđenih jedinica self-help literature kao i profil čitatelja. Intervjuom su bili obuhvaćeni i autori. U radu se naglasak stavlja i na marketing, na koji način ga autori i nakladnici koriste radi promoviranja te vrste literature. Očekuje se da će dobiveni rezultati ostaviti dojam i naglasak na važnost i utjecaj self-help iterature.
Keywordsself-help literature analysis of publishers web content bibliotherapy and psychotherapy marketing
Parallel title (English)New Trends in Publisher - Manuals of Self-help Literature
Committee MembersJosip Ćirić (committee chairperson)
Martina Dragija Ivanović (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za informacijske znanosti
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLibrary and Information Science
Academic title abbreviationmag. bibl.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-29
Parallel abstract (English)
The purpose of this paper is the analysis of publishers access toward the trend called "selfhelp" literature refer to authors and titles of this literature. The paper presents possibilities that self-help literature can offer. The ultimate goal is to obtain an answer to the question of how this literature can be used in psychotherapy and bibliotherapeutical purposes, and how to use it to help people.In order to obtain answers to these questions, the paper work represents publishers, authors and titles of self-help literature. The work carried out more research methods of which the most important are analysis of web site publishers and content analysis of network featured titles. In order to obtain information on loan self-helpliterature, interview was conducted on a sample of six libraries. The results reveal a number of borrowed units of self-help literature and reader profile. Authors were also conducted by the interview. The paper also puts emphasis on marketing, on the ways of marketing that authors and publishers use to promote this kind of literature. It is expected that the obtained results will make an impression and an emphasis on the importance and impact of self-help literature.
Parallel keywords (Croatian)self-help literatura analiza mrežnih stranica nakladnika biblioterapija i psihoterapija marketing
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:666341
CommitterMarta Unković