undergraduate thesis
Sociocultural aspects of body signs at Croats

Ivona Turalija (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleSociokulturološki aspekti znakovlja na tijelu u Hrvata
AuthorIvona Turalija
Mentor(s)Vinko Bakija (thesis advisor)
Abstract
Tetoviranje, kao najjstariji oblik ukrašavanja tijela, je imalo umjetničku i religijsku ulogu čovjeku još od prapovijesnog vremena. Religijski motiv, kao razlog tetoviranja, se proteže u skoro svim kulturama koje koriste tradicijsko tetoviranje. O tetoviranju u prapovijesti, koje je bilo rašireno već u doba paleolitika i u brončano doba, svjedoče nalazi igala u raznim grobnim humcima, kao i nalazi mumija koje su na sebi imale tetovaže. Civilizacije su imale utjecaja jedna na drugu, pa su i tako prenosile običaj tetoviranja. Poimanje tetoviranja se razlikuje od kulture do kulture, jednima je od velikog značaja, dok drugima predstavlja barbarski čin. Kroz tisućljeća je fenomen tetoviranja žena način izražavanja raznih dimenzija života i stanja individue, kao i vrijednosti u zajednici, a odvijalo se u prijelomnim fazama života žena. Tetoviranje je predstavljalo i kulturno sredstvo rodnog diferenciranja. Tetovirane žene su postale prihvaćene u društvu tek kada je žensko tijelo steklo određenu neovisnost u prošlom stoljeću, kada više nije povezano sa subverzivnošću. Tetoviranje je način socijalne komunikacije koji da bi bio shvaćen u potpunosti mora biti promatran i praćen kao proces koji se transformirao kroz vremenska razdoblja, pa tako mora biti praćen i u vidu sociogenih promjena tijekom vremena. U Bosni i Hercegovini postoji tradicija tetoviranja katolika, koja iako se veže uz običaj tetoviranja kod Ilira, se razvila zasebno u vrijeme vladavine Osmanskog Carstva na ovim prostorima. Tetovirala su se kršćanska djeca u najvećoj mjeri u dobi od desete do šesnaeste godine, a tetoviralo se u proljeće na određene kršćanske blagdane. Običaj je smatran u narodu kao neizbrisiv simbol katolicizma u Bosni i Hercegovini. Tradicijsko tetoviranje se izvodilo na tri načina (svatko izvodi tetovažu sam sebi, tetoviranje se izvodi međusobno i tetoviranje vrši starija osoba) i s tri metode (prethodno bockanje kože iglom i naknadno nanošenje boje na kožu, bockanje iglom po prethodno nanesenoj boji na kožu ili izravno unošenje boje iglom). Za tetoviranje se koristila samo jedna igla, za boju se koristio ugljeni prah i čađ, negdje i barut, pomiješani s vodom, pljuvačkom, majčinim mlijekom ili medom, a za iscrtavanje motiva se koristio kalup od kore drveta ili lista biljke. Tetovirani su vidljivi dijelovi tijela: prsti, šake, podlaktice s unutarnje i vanjske strane, zapešća, te prsa i čelo. Zadnjih par godina javlja fenomen tetoviranja neotradicijskih motiva u svrhu očuvanja i održavanja tradicije.
Keywordstraditional social-cultural tattoo bocanje sicanje Catholics neo-traditional Croats Bosnia and Herzegovina
Parallel title (English)Sociocultural aspects of body signs at Croats
Committee MembersTomislav Krpan (committee chairperson)
Šime Knežević (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Sociology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. turism. cult.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-07
Parallel abstract (English)
Tattooing, as the oldest form of decorating the body, had artistic and religious role for humans since prehistoric times. The religious motive, as the reason for tattooing, extends to almost all cultures that use traditional tattooing. About tattooing in prehistoric times, that was already widespread in the Palaeolithic and the Bronze Age, we have the evidence in the findings of needles in various burial mounds, as well as of mummies that were covered with tattoos. Civilizations had an impact on each other, and thus transmitted the custom of tattooing. The perception of tattoos varies from culture to culture, to some it is of great importance, while to others it represents a barbaric act. Throughout the millennia the phenomenon of tattooing of women was a way of expressing the various dimensions of life and condition of the individual, as well as the value in the community, and it took place in the crucial stages of women's lives. Tattooing represented a cultural instrument for gender differentiation. Tattooed women have become accepted in society only when the woman's body gained certain independence in the last century, when it was no longer connected to the submissiveness. Tattooing is a way of social communication, and to be understood in full must be observed and followed as a process that has been transformed through time periods, so it must be followed through sociogenic change over time. In Bosnia and Herzegovina there is a tradition of tattooing of Catholics, although tied to the custom of tattooing of the Illyrians, it developed separately during the reign of the Ottoman Empire in this region. Christian children were mainly tattooed between ten and sixteen years of age, and tattooing was performed in spring on certain Christian holidays. The custom was regarded by the people as an indelible symbol of Catholicism in Bosnia and Herzegovina. Traditional tattooing was performed in three ways (a child tattoos itself, children tattoo each other and tattooing done by an elderly person) with three methods (pre-pricking of the skin with a needle and subsequently applying color to the skin, pricking with a needle on the previously applied color on the skin or direct applying of the color with a needle). Only one needle was manly used for tattooing, the color was made of coal dust and soot, somewhere the gunpowder, mixed with water, saliva, breast milk or honey, and motifs were carved in tree bark or leaves of some plants. Visible parts of the body were tattooed: fingers, hands, forearms on the inside and the outside, wrists, chest and forehead. In the last couple of years the phenomenon of tattooing of traditional and neo-traditional motives appeared, with the aim of preservation and maintenance of tradition.
Parallel keywords (Croatian)tradicijsko sociokulturološko tetoviranje bocanje sicanje katolici neotradicijsko Hrvati Bosna i Hercegovina
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:146155
CommitterMarta Unković