master's thesis
Possibilities of communicating cultural heritage of Arbanasi from Zadar through virtual museum

Nives Perović (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleMogućnosti komuniciranja kulturne baštine zadarskih Arbanasa putem virtualnog muzeja
AuthorNives Perović
Mentor(s)Goran Pavelin (thesis advisor)
Abstract
U ovom diplomskom radu riječ je o virtualnom muzeju kao mogućem načinu komuniciranja i očuvanja kulturne baštine zadarskih Arbanasa. Poradi višestoljetne međukulturalne prilagodbe, svakom sljedećom generacijom arbanaška je kultura sve manje prisutna među lokalnim stanovništvom. Rad je nastao provođenjem anketnog istraživanja u OŠ Kruno Krstić u Zadru. Uzorak su predstavljali učenici 7. i 8. razreda, njih ukupno 140. Svrha ankete bila je dobivanje informacija o količini komunicirane baštine putem nastavnog sadržaja, ali i interesa samih učenika za tim istim komuniciranjem. Međuostalim, rezultati istraživanja pokazali su sljedeće: učenici nisu dovoljno upoznati s kulturno-povijesnom baštinom Arbanasa; osnovnoškolski sustav obrazovanja u određenoj mjeri ipak komunicira o zavičajnoj baštini; učenici ne sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima kojima je cilj upoznavanje zavičajne baštine; učenici smatraju zanimljivim postojanje virtualnog muzeja zadarskih Arbanasa. Temeljem rezultata istraživanju, u radu se skreće pozornost na potrebu kreiranja virtualnog muzeja zadarskih Arbanasa, kao novog medija i platforme koja bi nadišla ograničenja tradicionalne muzejske komunikacije u prenošenju informacija ne samo učenicima i lokalnoj zajednici već i širem spektru korisnika. Istraživanju je prethodio i uvod u proučavanu temu, odnosno pregled povijesti Arbanasa i njihove kulturne baštine, kao i poglavlje posvećeno ulozi komunikacijskih medija u čuvanju i prenošenju baštine u kojemu se na koncu pojasnio termin virtualnog muzeja kao i njegove brojne prednosti i mogućnosti korištenja.
Keywordscommunication cultural heritage native heritage Arbanasi from Zadar elementary education virtual museum
Parallel title (English)Possibilities of communicating cultural heritage of Arbanasi from Zadar through virtual museum
Committee MembersRadomir Jurić (committee chairperson)
Vesna Kalajžić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Communicology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCultural Heritage and Tourism
Academic title abbreviationmag. turism. cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-04-19
Parallel abstract (English)
In this thesis the subject matter is a virtual museum as a possible way of communicating and preserving the cultural heritage of Arbanasi population from Zadar. Due to centuries of cross-cultural adaptation, with each following generation the culture of Arbanasi is less present among the local people. The thesis was created by conducting a survey research in elementary school Kruno Krstic in Zadar. The sample was represented by 140 students of 7th and 8th grade. The purpose of the survey was not only to obtain information on the amount of heritage communicated by teaching content, but also to obtain the amount of student's interest to that same communication. Among others, the survey showed the following results: the students are not familiar with the cultural and historical heritage of Arbanasi; to somee extent, the elementary education system still communicates about the native heritage; students do not participate in extracurricular activities that explore the local heritage; students find interesting the existence of a virtual museum of Arbanasi from Zadar. Based on the research results, the paper draws attention to the need of creating a virtual museum of Arbanasi from Zadar, as a new media and platform that would overcome the limitations of the traditional museum communication in its transmission of information not only to students and the local community but also to a wider range of users. The study was preceded by a prelude to the topic - the review of the history of Arbanasi and their cultural heritage, as well as a chapter devoted to the role of the communication media in preserving and transmitting the heritage in which the term of virtual museum, with its numerous advantages and possibilities of use, was finally clarified.
Parallel keywords (Croatian)komunikacija kulturna baština zavičajna baština zadarski Arbanasi osnovnoškolsko obrazovanje virtualni muzej
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:795438
CommitterMarta Unković