undergraduate thesis
Issues of Legal Deposit of Electronic Publications With an Overview of the Practice in Croatia

Josipa Olić (2016)
University of Zadar
Department of Information Sciences
Metadata
TitleProblematika obveznog primjerka elektroničke građe u Republici Hrvatskoj
AuthorJosipa Olić
Mentor(s)Franjo Pehar (thesis advisor)
Abstract
Svrha ovoga rada je prikazati postojeću praksu i zakonsku regulativu u pogledu prikupljanja elektroničkog obveznog primjerka. U samom početku će se prikazati povijesni kontekst nastanka prakse prikupljanja obveznog primjerka, te će se definirati svrha i način na koji se provodi prikupljanje obveznog primjerka, uz prikaz zakonske osnove istoga u Hrvatskoj. Potom će se definirati pojam elektroničke građe, kao i njegovo značenje. Zatim će se dublje prikazati problemi vezani uz prikupljanje elektroničkog obveznog primjerka, s naglaskom na manjkavosti zakonskih regulativa i potencijalnih tehničkih poteškoća pri prikupljanju i trajnom arhiviranju elektroničke građe. Nakon toga će se napraviti osvrt na stanje elektroničkog obveznog primjerka u Hrvatskoj i prikazati će se direktna usporedba s istim zakonima u Ujedinjenom Kraljevstvu i Finskoj. Na temelju svega navedenoga, daje se zaključak da je prikupljanje elektroničkog obveznog primjerka od iznimne važnosti jer je sve više intelektualne i kulturne produkcije pohranjeno u nekom obliku elektroničke građe. Nadalje, takvu građu je teško na jednostavan način definirati i prikupljati, što neminovno dovodi do toga da zakoni moraju biti napisani na način na koji se pokriva sva trenutna i buduća elektronička građa. U tom smislu se u konačnici zaključuje da su zakoni Ujedinjenog Kraljevstva i Finske adekvatno napisani, dok je hrvatski zakon previše specifičan jer uzima u obzir samo elektroničku građu koja je postojala u vrijeme pisanja istoga.
Keywordslegal deposit electronic publications legal deposit law
Parallel title (English)Issues of Legal Deposit of Electronic Publications With an Overview of the Practice in Croatia
Committee MembersJosip Ćirić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Information Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Library Science
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeInformation Sciences (single major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. bibl.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-26
Parallel abstract (English)
The purpose of this paper is to show the existing practices and acts and legislations in terms of collecting electronic legal deposit. In the very beginning of the paper, the author will describe the historical context of the emergence of collecting legal deposit practice; also, the purpose and methods of collecting legal deposit will be defined, as well as an overview of legal basis in terms of legal deposit in Croatia. After that, the term of electronic publication will be defined, as well as its importance. Next, there will be a deeper exploration of problems regarding collection of legal deposit, with an emphasis on the shortcomings of legal acts and the potential technical issues in the process of collecting and archiving electronic publications. That will lead to an overview of the practice of collecting electronic legal deposit in Croatia and there will be an comparison of the same legal acts in the United Kingdom and Finland. The results of the comparison lead the author to the conclusion that collecting electronic legal deposit if the upmost importance since a growing number of intellectual and cultural works are only stored in some type of electronic publications. It can be observed that electronic publications cannot be easily defined and collected, which leads to the conclusion that legal acts have to be written in a way that covers all current and future electronic publications. In the end, the legal acts written in the United Kingdom and Finland are adequately prepared in that regard, but the Croatian legal act does not anticipate that, and is too specific in a negative way with only contemporary technology and electronic publications in mind.
Parallel keywords (Croatian)obvezni primjerak elektronička građa Zakon o obveznom primjerku
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:155600
CommitterGorica Lovrić