undergraduate thesis
Analiza temeljnih konceptualnih metafora u filmovima koji sadrže glazbene točke

Nives Marić (2017)
University of Zadar
Department of English
Metadata
TitleThe Analysis of Basic Conceptual Metaphors in Selected Films Containing Musical Numbers
AuthorNives Marić
Mentor(s)Sanja Škifić (thesis advisor)
Abstract
Metaphors are figures of speech used to express one thing in terms of another; typically using something that is concrete and familiar to describe something abstract and unfamiliar. Within the classical approach, they were described primarily as examples of poetic language that are not crucial for the analysis of everyday communication. A change occurred with Metaphors We Live By –an important work by George Lakoff and Mark Johnson, who explained that metaphors are central in our everyday communication and relationships we have with the world around us. They help us express ourselves and understand others. The aim of this study was to analyze basic conceptual metaphors in selected musical films. The two basic questions that the research attempted to answer were which metaphors occur most often and in which ways are target and source domains presented in different contexts. The hypothesis was that the lyrics from musical numbers will contain more metaphors than regular language use and conversations between characters in the films. However, the results showed that the difference is not as significant as was expected. Moreover, the results confirmed that emotions were the most common target domains. This leads to the conclusion that figurative language has an important role in expressing and understanding emotions.
Parallel title (English)Analiza temeljnih konceptualnih metafora u filmovima koji sadrže glazbene točke
Committee MembersAnna Martinović (committee chairperson)
Lidija Štrmelj (committee member)
Sanja Škifić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of English
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Anglistics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeEnglish Language and Literature (double major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. philol. angl.
Genreundergraduate thesis
Language English
Defense date2017-07-04
Parallel abstract (Croatian)
Metafore su stilske figure koje koristimo kako bismo objasnili jedan pojam putem drugog, često koristeći konkretne i poznate primjere za opis apstraktnih i manje poznatih pojmova. U sklopu klasičnoga pristupa, metafore su bile klasificirane prvenstveno kao primjeri poetskog jezika koji nisu ključni za analizu svakodnevnog govora. Do promjene je došlo nakon knjige Metafore Koje Život Znače autora Georgea Lakoffa i Marka Johnsona koji su istaknuli da su metafore temelj naše svakodnevne komunikacije i veza sa svijetom koji nas okružuje. One nam pomažu kod izražavanja osjećaja i shvaćanja svijeta oko sebe. Cilj ovoga rada je analiza temeljnih konceptualnih metafora u odabranim mjuziklima. Dva temeljna pitanja na koja je istraživanje nastojalo pružiti odgovor odnose se na to koje se metafore pojavljuju najčešće i na koje su načine izvorne i ciljne domene predstavljene u različitim kontekstima. Također, postavljena je hipoteza da će se više metafora pojaviti u tekstovima pjesama nego u razgovoru između likova i njihovim monolozima. Ipak, rezultati su pokazali da razlika nije značajna u mjeri u kojoj se to očekivalo. Također, rezultati su potvrdili da su osjećaji najčešća ciljna domena. To nas navodi na zaključak da figurativni jezik ima važnu ulogu u izražavanju i shvaćanju osjećaja.
Parallel keywords (Croatian)metaphor conceptual metaphor cognitive linguistics musical film metafora konceptualna metafora kognitivna lingvistika mjuzikl film
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:816047
CommitterMarta Unković