master's thesis
The impact of cultural and entertainment events on the local population of the city of Split

Antonia Sunara (2017)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleUtjecaj kulturnih i zabavnih manifestacija na lokalno stanovništvo grada Splita
AuthorAntonia Sunara
Mentor(s)Igor Kulenović (thesis advisor)
Abstract
Nasljeđivanje kulture kroz društvo i društvene odnose dovelo je do toga da se prilagodila novom razdoblju koje karakteriziraju stalne promjene i tehnološki napredak. Kulturni prozvodi sada su dostupniji široj masi ljudi, a moderno društvo izrazito je konzumerističko stoga se kultura suočava s problemom komodifikacije. To se očituje i u kulturnom turizmu koji je jedan od najbrže ratućih oblika turizma gdje su kulturno-povijesno naslijeđe i različita kulturna događanja glavni motiv posjete. Potreba za organiziranijim i intenzivnijim razvojem tog oblika turizma istaknuta je i u turizmu grada Splita čija bogata povijest i kulturnopovijesno naslijeđe privlače sve veći broj turista iz godine u godinu no još uvijek nisu glavni motiv posjete. Kao što je već navedeno, različita događanja, tj. manifestacije, također su jedan od vodećih objekata posjete u kulturnom turizmu. Grad Split može se pohvaliti nemalim brojem kulturnih manifestacija koje se tamo održavaju svake godine, a neke od njih su Dani Dioklecijana, Splitsko ljeto, Splitski filmski festival, Festival mediteranskog filma, Marulićevi dani i Dani kršćanske kulture. Osim doživaljaja turista, bitan je i stav lokalnog stanovništva prema takvim događanjima jer njihovo sudjelovanje i kritičko mišljenje također pridonose boljim rezultatima u razvoju kulturnog turizma. U ovom radu također se radi o stavu lokalnog stanovništva i prema zabavnim manifestacijama kao što su Advent u Splitu, Ultra Europe Music Festival te Splitski festival.
Keywordsculture cultural tourism Split events local population
Parallel title (English)The impact of cultural and entertainment events on the local population of the city of Split
Committee MembersVesna Kalajžić (committee chairperson)
Božena Krce Miočić (committee member)
Igor Kulenović (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Sociology
Specific Sociologies
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCultural Heritage and Tourism
Academic title abbreviationmag. turism. cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-06-12
Parallel abstract (English)
Inheritance of culture throughout society and social relations has resulted it adjusted to a new period characterized by constant changes and technological advancement. Cultural products are now more available to the general mass of people and modern society is extremly consumerist so the culture is therefore faced with the problem of commodification. This is also manifested in cultural tourism which is one of the fastest increasing forms of tourism. The main motive of the visit in cultural tourism are cultural-historical heritage and various cultural events. The need for the more organized and more intensive development of this form of tourism is featured in tourism in the city of Split which rich history and cultural heritage attract more and more tourists year to year but still are not the main motive of the visit. As already mentioned, different events are also one of the leading object of visit in cultural tourism. The city of Split is the host of a significant number of cultural events and some of them are Days of Diocletian, Split Summer festival, Split Film Festival, Mediterranean Film Festival, Marulić Days and Days of Christian Culture. In addition to tourists experience, the attitude of local people towards such events is also very important, as their participation and critical thinking also contribute to better results in the development of cultural tourism. This paper also refers to the attitude of local population towards the entertainment events such as the Advent of Split, Ultra Europe Music Festival and Split Festival.
Parallel keywords (Croatian)kultura kulturni turizam Split manifestacije lokalno stanovništvo
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:905947
CommitterMarta Unković