undergraduate thesis
European Funds in Function of Agricultural Development in Vukovar - Srijem County

Marija Jurić (2016)
University of Zadar
Department of Economics
Metadata
TitleEU fondovi u funkciji razvoja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji
AuthorMarija Jurić
Mentor(s)Mladen Rajko (thesis advisor)
Abstract
Predmet istraživanja ovog rada su najbitniji izazovi s kojima se susreće poljoprivredni sektor u Vukovarsko - srijemskoj županiji: nedostaci financijskih sredstava, nezaposlenost, problematika neobrađenog zemljišta, potreba za stvaranjem uvjeta za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo s kojima se suočavaju ruralni prostori od samih početaka pojavljivanja te prilikom širenja. Na području Vukovarsko-srijemske županije predstavlja najveći problem dugoročni održivi razvoj, a EU fondovi mogu omogućiti financiranje, restrukturiranje poljoprivrednih gospodarstava i proizvodnje prema standardima EU. Objekt istraživanja sagledan je u tri područja, Europskoj uniji, Republici Hrvatskoj, i Vukovarsko-srijemskoj županiji. U ovome radu ističe se važnost poljoprivredne strategije na području Vukovarsko-srijemske županije kao temelj za postizanje društveno gospodarskog napretka određenog područja. Kao glavni cilj strategije poljoprivrednog razvoja je smanjiti razliku između regija EU. Glavni mehanizmi ostvarivanja ciljeva strategije Europske unije su fondovi EU, od kojih su najvažniji: ESF, ERDF, I EAFRD. Nadalje, u radu se ističe važnost programa LEADER koji je prema mišljenju autora ključan za daljnji napredak i razvoj Republike Hrvatske.
Keywordsagriculture EU funds the policy of agricultural development Vukovar-Srijem County ESF ERDF EAFRD
Parallel title (English)European Funds in Function of Agricultural Development in Vukovar - Srijem County
Committee MembersBerislav Bolfek (committee chairperson)
Mladen Rajko (committee member)
Anita Peša (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Economics
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-27
Parallel abstract (English)
The subject of research of this paper are the most important challenges that the agricultural sector faces in the Vukovar-Srijem County: the lack of financial resources, unemployment, problems of uncultivated land, the need to create conditions for domestic agricultural economy, with which the rural areas are faced since the beginning of appearance and during the expansion. In the area of Vukovar-Srijem County is the biggest problem of long-term sustainable development, and EU funds can provide financing, the restructuring of farms and production by the EU standards. The object of research is considered in three areas, the European Union, the Republic of Croatia, and Vukovar-Srijem County. This work emphasizes the importance of the agricultural strategy in the area of Vukovar-Srijem County as a foundation for achieving the social economic development of a certain area. As the main goal of the strategy of agricultural development is to reduce the difference between EU regions. The main mechanisms for achieving the goals of the strategy of the European Union are EU funds, of which the most important are: ESF, ERDF and EAFRD. Furthermore, in the paper are emphasized importance of the LEADER program, which is in the opinion of the author crucial for further progress and development of the Republic of Croatia.
Parallel keywords (Croatian)poljoprivreda EU fondovi politika poljoprivrednog razvoja Vukovarsko-srijemska županija ESF ERDF EAFRD
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:253342
CommitterMarta Unković