master's thesis
Neoclassical Theory of Organization

Ivana Batinović (2016)
University of Zadar
Department of Economics
Metadata
TitleNeoklasična teroija organizacije
AuthorIvana Batinović
Mentor(s)Stipe Belak (thesis advisor)
Abstract
Neoklasična teorija organizacije prva je teorija organizacije orijentirana prema ljudima u organizaciji. Nastala je kao kritika klasične teorije koja je bila orijentirana prema učinkovitosti. Industrijska revolucija i inzistiranje na povećanju učinkovitosti doveli su do dehumanizacije rada i otuđenosti rada, što je uzrokovalo pad produktivnosti. Zbog toga su se javile prve misli o potrebi proučavanja međuljudskih odnosa u organizacijskoj teoriji. Ne negirajući doprinos i ključne principe klasične teorije, neoklasična teorija nadovezuje se na klasičnu teoriju nudeći drugačiji pristup ljudskom faktoru i uvjetima rada. Neoklasična teorija imala je dva smjera istraživanja. Jedan se bavio ponašanjem čovjeka u organizaciji, dok se drugi bavio čimbenicima koji utječu na ponašanje čovjeka u organizaciji. U radu se pruža teoretski okvir neoklasične teorije. Navode se razlozi nastanka i glavna stajališta neoklasične teorije. Opisuju se glavni pravci neoklasične misli, doprinos najznačajnijih teoretičara te prednosti i nedostaci teorije. Cilj istraživanja je pružiti doprinos u razumijevanju temeljnih stajališta neoklasične teorije i prikazati njen doprinos organizacijskoj misli. Svrha istraživanja je pružanje kritičkog osvrta na primjenjivost teorije i njen značaj u organizacijskoj misli, kao i njen utjecaj na suvremeni način poslovanja s naglaskom na čovjekovu ulogu u organizaciji. Prilikom istraživanja korištene su znanstvene metode definicije, deskripcije, kompilacije i dedukcije.
Keywordsneoclassical theory of organization human relations theory Hawthorne experiment motivational theory behavioral theory
Parallel title (English)Neoclassical Theory of Organization
Committee MembersAnita Peša (committee chairperson)
Stipe Belak (committee member)
Berislav Bolfek (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Economics
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-26
Parallel abstract (English)
The neoclassical theory of the organization is the first organizational theory oriented towards the people in the organization. It developed as a critique of the classical theory, which was oriented toward efficiency. The Industrial Revolution and the insistence on increasing efficiency led to the dehumanization of work and the alienation of labor, which caused a decrease in productivity. Therefore first thoughts about the need for the study of interpersonal relationships in organizational theory occurred. Without denying the contribution of the key principles of the classical theory, neoclassical theory builds on the classical theory by offering a different approach to human factors and operating conditions. The neoclassical theory was developed by two directions of research. One dealt with the human behavior in the organization, while the second dealt with the factors that influence human behavior in the organization. This paper provides the theoretical framework of neoclassical theory. It describes reasons for the theory emergence, the main standpoints, the most significant contribution by the neoclassical theorists as well as the advantages and disadvantages of the theory. The goal of the research is to contribute to the understanding of the fundamental positions of neoclassical theory and show its contribution to organizational thinking. The purpose of the research is to provide a critical review of the applicability of the theory and its importance in the organization theory, as well as its impact on the modern way of doing business with an emphasis on human role in the organization. During the research scientific method of definition, description, compilation and deduction were used.
Parallel keywords (Croatian)neoklasična teorija organizacije teorija međuljudskih odnosa Hawthorne eksperiment motivacijske teorije teorija o organizacijskom ponašanju bihevioralna teorija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:154939
CommitterMarta Unković