master's thesis
The role of the museum in contemporary society

Marin Kučina (2017)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleUloga muzeja u suvremenom društvu
AuthorMarin Kučina
Mentor(s)Igor Kulenović (thesis advisor)
Abstract
U suvremenom društvu uloga muzeja se značajno promijenila u odnosu na razdoblja elitističkog poimanja muzeja. Suvremeno doba obilježeno je kulturnom globalizacijom, komodifikacijom kulture te tehnokracijom što pred muzejsku struku i instituciju postavlja brojne izazove. Suvremeni muzej djeluje u okviru nove mozeologije koja je u prvom redu zainteresirana za društveni razvoj, stoga tradicionalne funkcije čuvanja i prezentiranja baštine nadopunjuje socijalnom intervencijom, animacijom za društvenu korisnost te stvaranjem prihoda i radnih mjesta u kontekstu kulturnog turizma. Kontroverzna okolnost pri ostvarivanju muzejske prakse jest djelovanje u vremenu sveprisutne zabave gdje ništa nema vrijednost ako nekoga ne zabavlja. Zbog toga mnoge muzejske prakse prilagođavaju svoj akademski karakter u zabavni i spektakularni. Takva praksa može trivijalizirati muzejsko poslanje, stoga valja kontinuirano promišljati o kvaliteti muzejskog proizvoda.
Keywordsmuseum contemporary society new museology social development cultural tourism
Parallel title (English)The role of the museum in contemporary society
Committee MembersBožena Krce Miočić (committee chairperson)
Vlado Sušac (committee member)
Igor Kulenović (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Ethnology and Anthropology
Anthropology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCultural Heritage and Tourism
Academic title abbreviationmag. turism. cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-04-26
Parallel abstract (English)
The role of the museum in contemporary society has significantly changed in a relation to the period of elitist concept of the museum. Contemporary society is marked by cultural globalization, commodification of culture and technocracy which poses a number of challenges for museum profession and institution. Contemporary museum operates in the framework of the new museology that is primary interested in the social development, therefore, the traditional functions of preservation and presentation of heritage complements with the social intervention, the animation for the social utility, as well as the creation of income and employment in the context of cultural tourism. Controversial circumstance in the achievement of museum practice is action at a time of ubiquitous entertainment where nothing has value if someone is not amused. Because of that, many museum practices adapt their academic character for the purpose of the spectacle and entertainment. Such a practice can trivialize the museum mission, so museums must continuously deliberate the quality of the museum's products.
Parallel keywords (Croatian)muzej suvremeno društvo nova muzeologija društveni razvoj kulturni turizam
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:814823
CommitterMarta Unković